Odešla paní Marie Machalíková (1948)

Posílena svátostí nemocných byla z tohoto světa povolána na věčnost paní Marie Machalíková z Rokytnice. Po civilním rozloučení v rodinném kruhu jsou její věřící přátelé zváni na mši svatou, která bude za spásu naší zemřelé sestry obětována v pátek 2. 6. v 17:00.

Bohoslužba v kostele sv. Jakuba v Rokytnici se v rámci programu Noci kostelů koná v latinském jazyce. Česko-latinské texty potřebných modliteb budou připraveny.

Ať odpočívá v pokoji!