Bůh není daleko ani vysoko. Pojďme ho objevovat společně

Farnost Přerov ve spolupráci s neokatechumenátním společenstvím Valašské Meziřící srdečně zve všechny mladé, dospělé i seniory na katecheze o víře, které se konají každou neděli a čtvrtek v 19:30 na Sonusu (téma je pokaždé nové).

Program sice už probíhá, ale vůbec nic nebrání tomu, když se potkáme na některém z příštích večerů, které do Velikonoc zbývají. Berme to jako možnost rozvíjet se v oblasti víry.

Odešel pan Josef Šípek (1967)

V důsledku těžké nemoci odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Šípek
Rokytnice 19

 

Pohřeb se koná
v pátek 24. 2. ve 14.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke spálení.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!