Synoda není průzkum veřejného mínění

Milí křesťané z Rokytnice a okolí,
poklidné vody církevních kruhů na celém světě rozčeřil papež František tím, že si přeje, abychom se v následujících měsících (říjen až leden) společně zamysleli, co v našem společenství říká církvi Duch Svatý. Nikdo z nás by neměl zůstat stát stranou tohoto tázání, jako by snad do Boží církve nepatřil. Na prvním místě tedy spojme svá srdce v upřímné modlitbě a potom hledejme způsoby, jak se v naší farní rodině konkrétně podělit o dobré myšlenky, přání a nápady, ale i stížnosti nebo volání o pomoc. Možná si už delší dobu myslíte, že byste církvi chtěli něco říct, ale nevěděli jste, jak to udělat, aby z toho nebyl výkřik do tmy. Nyní máte jedinečnou příležitost slyšet a být slyšeni.

Jedním ze způsobů sběru vašich vzkazů budou speciální boxy umístěné v kostelích. Lístky na vzkazy s logem synody si už dnes můžete vzít domů, abyste si na  probíhající událost vzpomněli i při své každodenní práci. Více informací k organizaci synody v našich obcích čekejte za 14 dní od farního koordinátora, kterým je zkušený člen pastorační rady, Tomáš Mackovík z Lukové.


PASTÝŘSKÝ LIST ARCIBISKUPA JANA
K ZAHÁJENÍ SYNODÁLNÍ CESTY

neděle 17.10.2021

Drazí bratři a sestry,
minulou neděli zahájil papež František při slavné bohoslužbě v Římě synodální cestu církve. Dnes na jeho přání zahajují ve všech katedrálách světa tuto cestu biskupové. Oč jde? Církev potřebuje reformu, či uzdravení a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu, který nás vykoupil a učinil novým stvořením? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury? (číst dále)


O ČEM KÁZAL PAPEŽ FRANTIŠEK
PŘI ZAHÁJENÍ SYNODY?

Vatikán, neděle 10.10.2021

Modlitby matek : sdílení zkušeností odjinud

Hnutí modlitby matek má v naší farnosti dlouholetou tradici opřenou o citovskou skupinku maminek a babiček pod vedením Pavly Paláskové (kostel sv. Jiří – každou středu po ranní mši svaté). V poslední době vznikly skupinky modlících se matek také u sv. Jana Křtitele v Brodku (sakristie kostela – každé úterý v 19.15) a u sv. Jakuba v Rokytnici (kostel – každou středu v 16.00).

Důležitým impulzem pro rozvoj modliteb matek v naší farní rodině bude tento týden přátelské setkání s diecézními koordinátorkami, které se koná v pátek (15.10.) od 16.00 v Masarykové knihovně (naproti brodecké fary). Toto setkání bude trvat přibližně 1 až 2 hodiny. Srdečně zveme nejen maminky zapojené do stávajících skupinek, ale také ženy, které o zapojení do modliteb matek teprve uvažují a chtějí o této možnosti získat více informací z první ruky. Kdo potřebuje odvoz, ať kontaktuje Alenu Součkovou na mobilním čísle 731 621 135.