Respirátor se po letní pauze vrací do módy

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost zpřísněná opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích.

Kvůli strmě rostoucím počtům nových případů nákazy koronavirem se v ČR opětovně zavádí povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorách staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

Mons. Antonín Basler,
pomocný biskup

PS. Při farní katechezi se uplatňují stejná pravidla, jaká musejí při výuce dodržovat žáci a učitelé ve školách. 


REZERVAČNÍ SYSTÉM V POHOTOVOSTI

Milí farníci, události posledních dnů mě vedou k závěru, že bude užitečné preventivně aktivovat náš farní rezervační systém k účasti na nedělních bohoslužbách v době pandemie.

Zatím sice neplatí žádná omezení co do počtu účastníků liturgických shromáždění, ale to se může snadno změnit. Termíny nabídnuté k rezervaci na nejbližší neděle (31.10. a 7.11.) slouží pouze k oživení možná už trochu zapomenutých postupů.

MÍSTO NA MŠI – CVIČNÁ REZERVACE

S přáním pokoje a dobrého zdraví vám žehná
otec Tomáš

Udělejme něco pro misie

Výtěžek sbírky na Papežské misijní dílo činil v neděli 24.10. v naší farnosti celkem 12.217,- Kč (dary do košíčku při bohoslužbách) + 10.200,- Kč (dary za misijní kalendáře). Děkujeme za Vaši štědrost. 🙂


Slavení Misijní neděle (24.10.) bude v Rokytnici, Brodku a Citově spojeno s prezentací Papežských misijních děl za účasti řeholních sester z Přerova. U stánku v předsíni kostela bude možné zakoupit misijní kalendář na rok 2022, a tak pro chudé dítě v misijních oblastech zajistit stravu (150,- Kč) nebo přístup ke vzdělání (300,- Kč). Dary do sbírky při mši svaté půjdou v plné výši na na podporu rodin katechetů prostřednictvím Papežského díla šíření víry. Jako bonus vám z farních jablek připraví na cestu domů členky misijního klubu domácí štrůdl. Děkujeme za vaše otevřená srdce.

V předvečer Misijní neděle můžete na jakémkoli místě budovat tradiční Most modlitby za misie (23.10. v 18.00). Kdo se chcete modlit ve společenství přijďte do brodeckého kostela na růženec. Další inspirace ZDE.

KE STAŽENÍ:
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl v ČR

DOPORUČUJEME:
Webové stránky Papežských misijních děl v ČR
+ Pošli mě, půjdu já (hymna PMD dětí)

VLČÍ DOUPĚ:
Nedělní video nejen o misionářích