Modlitby matek : sdílení zkušeností odjinud

Hnutí modlitby matek má v naší farnosti dlouholetou tradici opřenou o citovskou skupinku maminek a babiček pod vedením Pavly Paláskové (kostel sv. Jiří – každou středu po ranní mši svaté). V poslední době vznikly skupinky modlících se matek také u sv. Jana Křtitele v Brodku (sakristie kostela – každé úterý v 19.15) a u sv. Jakuba v Rokytnici (kostel – každou středu v 16.00).

Důležitým impulzem pro rozvoj modliteb matek v naší farní rodině bude tento týden přátelské setkání s diecézními koordinátorkami, které se koná v pátek (15.10.) od 16.00 v Masarykové knihovně (naproti brodecké fary). Toto setkání bude trvat přibližně 1 až 2 hodiny. Srdečně zveme nejen maminky zapojené do stávajících skupinek, ale také ženy, které o zapojení do modliteb matek teprve uvažují a chtějí o této možnosti získat více informací z první ruky. Kdo potřebuje odvoz, ať kontaktuje Alenu Součkovou na mobilním čísle 731 621 135.