Archiv rubriky: Doprovázíme zemřelé

Odešla paní Růžena Mrázková (1927)

V naději na vzkříšení
odešla vstříc svému Pánu

paní Růžena Mrázková,
roz. Zatloukalová

Rokytnice 87

Pohřeb se koná
v pondělí 11.4. v 15.00
v kostele sv. Jakuba.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Odešla paní Vlasta Sehnalová (1927)

V naději na vzkříšení
odešla vstříc svému Pánu

paní Vlasta Sehnalová,
roz. Knoflíčková

Vrchlického ulice,
Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v sobotu 9.4. v 11.30
v kostele sv. Jana Křtitele.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Odešel pan Miroslav Pokorný (1964)

V naději na vzkříšení
odešel vstříc svému Pánu

pan Miroslav Pokorný 

Císařov 101

Pohřeb se koná
v pátek 18.3. ve 14.30
v kostele sv. Jiří
v Citově.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Odešel pan Josef Vlček (1947)

Po dlouhé nemoci
odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Vlček

Rokytnice 64

Pohřeb se koná
v sobotu 12.3. ve 12.00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.