Archiv pro rubriku: Církev ve světě

Skončil rok věnovaný svatému Josefovi

Milí farníci, 

doufám, že modlitba k Ochránci všeobecné církve se letos stala běžnou součástí také vašeho duchovního života. 

+OT

Příklady vhodných modliteb
uvádíme níže pod španělskou písní
Hymnus ke svatému Josefovi.

Prosba o milost obrácení
Modlitba otců ke svatému Josefovi
Modlitba z Kancionálu (011)
Litanie ke svatému Josefovi
Hymnus ke svatému Josefovi

Udělejme něco pro misie

Výtěžek sbírky na Papežské misijní dílo činil v neděli 24.10. v naší farnosti celkem 12.217,- Kč (dary do košíčku při bohoslužbách) + 10.200,- Kč (dary za misijní kalendáře). Děkujeme za Vaši štědrost. 🙂


Slavení Misijní neděle (24.10.) bude v Rokytnici, Brodku a Citově spojeno s prezentací Papežských misijních děl za účasti řeholních sester z Přerova. U stánku v předsíni kostela bude možné zakoupit misijní kalendář na rok 2022, a tak pro chudé dítě v misijních oblastech zajistit stravu (150,- Kč) nebo přístup ke vzdělání (300,- Kč). Dary do sbírky při mši svaté půjdou v plné výši na na podporu rodin katechetů prostřednictvím Papežského díla šíření víry. Jako bonus vám z farních jablek připraví na cestu domů členky misijního klubu domácí štrůdl. Děkujeme za vaše otevřená srdce.

V předvečer Misijní neděle můžete na jakémkoli místě budovat tradiční Most modlitby za misie (23.10. v 18.00). Kdo se chcete modlit ve společenství přijďte do brodeckého kostela na růženec. Další inspirace ZDE.

KE STAŽENÍ:
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl v ČR

DOPORUČUJEME:
Webové stránky Papežských misijních děl v ČR
+ Pošli mě, půjdu já (hymna PMD dětí)

VLČÍ DOUPĚ:
Nedělní video nejen o misionářích

Synoda není průzkum veřejného mínění

Milí křesťané z Rokytnice a okolí,
poklidné vody církevních kruhů na celém světě rozčeřil papež František tím, že si přeje, abychom se v následujících měsících (říjen až leden) společně zamysleli, co v našem společenství říká církvi Duch Svatý. Nikdo z nás by neměl zůstat stát stranou tohoto tázání, jako by snad do Boží církve nepatřil. Na prvním místě tedy spojme svá srdce v upřímné modlitbě a potom hledejme způsoby, jak se v naší farní rodině konkrétně podělit o dobré myšlenky, přání a nápady, ale i stížnosti nebo volání o pomoc. Možná si už delší dobu myslíte, že byste církvi chtěli něco říct, ale nevěděli jste, jak to udělat, aby z toho nebyl výkřik do tmy. Nyní máte jedinečnou příležitost slyšet a být slyšeni.

Jedním ze způsobů sběru vašich vzkazů budou speciální boxy umístěné v kostelích. Lístky na vzkazy s logem synody si už dnes můžete vzít domů, abyste si na  probíhající událost vzpomněli i při své každodenní práci. Více informací k organizaci synody v našich obcích čekejte za 14 dní od farního koordinátora, kterým je zkušený člen pastorační rady, Tomáš Mackovík z Lukové.


PASTÝŘSKÝ LIST ARCIBISKUPA JANA
K ZAHÁJENÍ SYNODÁLNÍ CESTY

neděle 17.10.2021

Drazí bratři a sestry,
minulou neděli zahájil papež František při slavné bohoslužbě v Římě synodální cestu církve. Dnes na jeho přání zahajují ve všech katedrálách světa tuto cestu biskupové. Oč jde? Církev potřebuje reformu, či uzdravení a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu, který nás vykoupil a učinil novým stvořením? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury? (číst dále)


O ČEM KÁZAL PAPEŽ FRANTIŠEK
PŘI ZAHÁJENÍ SYNODY?

Vatikán, neděle 10.10.2021

Naléhavý úmysl Sítě modlitby s papežem

V měsíci říjnu společně obnovme svůj závazek modlit se růženec.


Někteří z nás máme ještě v živé paměti výzvu papeže z letošního května k modlitebnímu maratonu růžence. Důvod? Celosvětové spojení v modlitbě růžence za ukončení pandemie. Aktivně se zapojili jednotlivci, farnosti, řeholní rodiny a především poutní místa všude na světě. Poutní místa v českých zemích nijak nezaostaly. Právě naopak. Na závěr tohoto modlitebního maratonu za plné obnovení společenského života Svatý otec s velkou vděčností poznamenal: „Viděl jsem, jak účast Božího lidu prostřednictvím médií a zapojením mnoha poutních míst po celém světě oslovila miliony lidí, kteří jedním hlasem pozvedli svou modlitbu k Matce Boží.“

Modlitbu růžence můžeme velmi snadno spojovat s úmysly, které odpovídají na životní události. Je odpovědí křesťana, který vnímá svoji svobodu. Stává se odpovědností za větší dobro než jen dobro ryze osobní. Sám papež nám dává příklad, co tím myslí. Ne nadarmo vzpomněl svůj zármutek na tím, „co se v posledních dnech stalo ve věznici v ekvádorském Guayaquilu. Hrůzný výbuch násilí mezi vězni ze soupeřících gangů si vyžádal více než sto mrtvých a mnoho zraněných. Modlím se za ně i za jejich rodiny. Bůh nám pomáhej léčit rány zločinu, který zotročuje ty nejchudší“. Dále znovu vybídl k modlitbě za dar míru pro Myanmar (Barma). 

Zkouška pandemie, kterou procházíme, není ještě u konce. Připojme se každý z nás osobně k modlitbě Svatého otce:

Matko milosrdenství, svěřujeme Ti mnoho lidí, kteří byli zasaženi virem a nadále trpí jeho následky: od našich zesnulých bratrů a sester k rodinám, které žijí s bolestí a nejistotou zítřka; od nemocných k lékařům, vědcům a zdravotním sestrám, kteří jsou v této bitvě v první linii; od dobrovolníků ke všem profesionálům, kteří věnovali svou drahocennou službu ve prospěch druhých; od lidí truchlících a trpících k těm, kteří prostým úsměvem a dobrým slovem přinesli útěchu potřebným; od těch – zejména žen –, které trpěly násilím ve zdech svých domovů kvůli nucenému uzavření, k těm, kteří se chtějí s nadšením vrátit do rytmu každodenního života.

Modlitbou překonáváme překážky, růženec rozptyluje obavy a vytrvalost v modlitbě řeší všechny problémy.