Archiv rubriky: Církev ve světě

Diplomatická iniciativa arcibiskupa Graubnera

Olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner zaslal dnes jménem českých a moravských biskupů list adresovaný moskevskému patriarchovi Kirillovi, ve kterém jej vyzývá, aby se okamžitě zasadil o ukončení válečného konfliktu.
 

„Současná invaze ruských vojsk na Ukrajinu a konflikt mezi Ruskou federací, Ukrajinou a Běloruskem je v přímém rozporu s naší vírou, která hlásá, že máme stejnou důstojnost, že jsme bratři a sestry a že jsme bližní,“ stojí v úvodu dopisu předsedy ČBK Jana Graubnera, ve kterém se obrací se na nejvyššího představitele ruské pravoslavné církve patriarchu Kirilla.

„Proto Vás naléhavě prosím a žádám, abyste využil svého vlivu a jako nejvyšší duchovní představitel v zemi se zasadil o okamžité ukončení válečného konfliktu, při němž je proléváno tolik krve…Násilí není argument a válku si nepřejeme,“ píše olomoucký arcibiskup.

V závěru uvádí, že katolická církev v České republice se společně s dalšími křesťany úpěnlivě modlí za mír na Ukrajině a pomáhá všem, kteří jsou tímto válečným konfliktem zasaženi.

Zdroj: cirkev.cz
Publikováno: 3. 3. 2022 11:15

Kyjevský nuncius: Lidé hledají útočiště před bitvou

Arcibiskup Visvaldas Kulbokas zůstává na nunciatuře v ukrajinském hlavním městě, kde sdílí osud milionů civilistů, kteří hledají útočiště před bitvou, jež se ve městě rozvinula: “Zajímalo by mě, jak si lidé za několik dní poradí s nemocnými a s jídlem, jak budou reagovat děti, které utrpěly toto násilí? Jako křesťan se snažím všem pomáhat, aby věřili v bratrství a úctu k druhým”, řekl vatikánským médiím.
 
 

Alessandro De Carolis – Vatican News

Vaše Excelence, s velkým znepokojením a bolestí sledujeme, co se děje na Ukrajině. Jste v Kyjevě, který se stal dějištěm bojů: co nám můžete říci o situaci, kterou zažíváte?

Toto je moje hlavní starost: Kyjev, kde jsem a odkud mluvím, je velké město s necelými třemi miliony obyvatel a v těchto dnech je zcela ochromeno válečnými událostmi. Kromě raket, které prolétávají kolem, a lidí, kteří se ukrývají, jak jen mohou, ve sklepích a podzemních stanicích metra, mě napadá otázka: Co dělají nemocní? Nemocní s jakýmkoli druhem nemoci, protože se těžko pohybují, těžko se dopravují, těžko hledají péči… Jak to dělají?

Zprávy přicházející z Ukrajiny vykreslují Kyjev jako město duchů, kde je nyní kromě zdravotní péče obtížné sehnat také jídlo a vodu…

Ano, protože všichni věděli, že se blíží těžké dny, snažili se nahromadit zásoby potravin, ale ty vydrží jen několik dní, takže vyvstává otázka: co se stane, když bude tato situace trvat déle? Protože teď není možné dostat k zásobám a je riskantní zůstávat v bytech, ve společných prostorách… Dokonce i my, na nunciatuře, se snažíme pobývat v nižších patrech, kde je menší riziko zásahu. A tak je ještě těžší vyjít ven a najít nějaké otevřené obchody, ale nezdá se mi, že by byly otevřené nebo že by byly schopné se zásobovat, protože i silnice jsou odříznuté… Co bude za pár dní, je velká otázka.

Vidíme fotografie a videa lidí, kteří se uchýlili do sklepů a podzemních tunelů, zejména mnoha žen a dětí, které jistě nechápou, co jim náhle narušilo život…

To je další velká otázka. Jakou budoucnost my, dospělí, připravujeme těmto dětem? Dospělý člověk se totiž možná dokáže prodrat utrpením, ale dítě… Už jsem se setkal s lidmi v Itálii a dalších evropských zemích, kteří vyrůstali za druhé světové války a dodnes z toho mají trauma… Dnes ráno jsem přemýšlel o dětech z Kyjeva: až vyrostou, jaký postoj budou mít k ostatním, když prožily první dny, měsíce, roky svého života pod palbou, pod raketami? To je další velmi důležitá otázka…

Jak se vám všem daří na nunciatuře?

Na nunciatuře víme, že se nacházíme v obytné rezidenční čtvrti, a proto nejsme bezprostředně vystaveni tomu, co se děje na hlavních městských tepnách. Slyšíme však prolétávající rakety, výbuchy, boje v okolí… I my, zaměstnanci nunciatury, jsme v nižších patrech, připraveni uchýlit se do suterénu, kdybychom viděli, že je to náhle nezbytné. Modlíme se za sebe, za druhé, za mír, za obrácení všech.

K čemu byste rád vyzval?

Spíše než výzvu pokládám Bohu otázku: Co mi v této situaci říká věčný Bůh? Co mám se sebou dělat? A jako křesťan chápu, že se neděje nic, co by bylo skryto před Pánem Ježíšem, a že i v tak těžké situaci je mým posláním usilovat o vlastní obrácení, ale také se snažit pomáhat druhým. „Ostatní“ znamená „všichni“: aby se obrátili a dokázali zajistit nejen mír, ale i bratrství a vzájemnou úctu.

Církev se modlí za mír na Ukrajině a na výzvu papeže Františka se za něj bude modlit zvláště 2. března…

Pro nás je 2. březen ještě daleko, musíme se ho dožít. Modlíme se za mír v každé chvíli, protože nás k tomu tento okamžik podněcuje, vyvolává tuto intenzivní modlitbu, která se svěřuje Pánu a Panně Marii, Matce všech: Matce všech, nejen křesťanské církve. Jako křesťané víme, že muslimové mají k Panně Marii velkou úctu, a proto se připojme také k jejich modlitbě, aby se Panna Maria za nás všechny přimlouvala.

Skončil rok věnovaný svatému Josefovi

Milí farníci, 

doufám, že modlitba k Ochránci všeobecné církve se letos stala běžnou součástí také vašeho duchovního života. 

+OT

Příklady vhodných modliteb
uvádíme níže pod španělskou písní
Hymnus ke svatému Josefovi.

Prosba o milost obrácení
Modlitba otců ke svatému Josefovi
Modlitba z Kancionálu (011)
Litanie ke svatému Josefovi
Hymnus ke svatému Josefovi

Udělejme něco pro misie

Výtěžek sbírky na Papežské misijní dílo činil v neděli 24.10. v naší farnosti celkem 12.217,- Kč (dary do košíčku při bohoslužbách) + 10.200,- Kč (dary za misijní kalendáře). Děkujeme za Vaši štědrost. 🙂


Slavení Misijní neděle (24.10.) bude v Rokytnici, Brodku a Citově spojeno s prezentací Papežských misijních děl za účasti řeholních sester z Přerova. U stánku v předsíni kostela bude možné zakoupit misijní kalendář na rok 2022, a tak pro chudé dítě v misijních oblastech zajistit stravu (150,- Kč) nebo přístup ke vzdělání (300,- Kč). Dary do sbírky při mši svaté půjdou v plné výši na na podporu rodin katechetů prostřednictvím Papežského díla šíření víry. Jako bonus vám z farních jablek připraví na cestu domů členky misijního klubu domácí štrůdl. Děkujeme za vaše otevřená srdce.

V předvečer Misijní neděle můžete na jakémkoli místě budovat tradiční Most modlitby za misie (23.10. v 18.00). Kdo se chcete modlit ve společenství přijďte do brodeckého kostela na růženec. Další inspirace ZDE.

KE STAŽENÍ:
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl v ČR

DOPORUČUJEME:
Webové stránky Papežských misijních děl v ČR
+ Pošli mě, půjdu já (hymna PMD dětí)

VLČÍ DOUPĚ:
Nedělní video nejen o misionářích