Archiv pro rubriku: Církev ve světě

Misijní neděle je nejsilnější solidaritou

Milí bratři a sestry,

… I v té nejchudší zemi Afriky se příští neděli (20.10.) koná sbírka na misie, čehož jsem byl svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou, z toho mála, co mají, do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat. …

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. …

O misijní neděli se více jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí za společné dílo evangelizace. … Naši biskupové vyzvali všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer. 

S požehnáním
jáhen Leoš Halbrštát,
národní ředitel PMD v ČR

KE STAŽENÍ: celý text dopisu

80. výročí vypuknutí Druhé světové války a Svatý stolec

Kapacita exkluzivního zájezdu – pořádaného u příležitosti výročí zahájení nejhorší války v dějinách lidstva – dosud nebyla obsazena.

Proto nabízíme „last minute“ možnost se přihlásit.

Podrobnosti
u Jitky Navrátilové – 602 160 551
a otce Tomáše – 736 522 838


Svatý stolec uprostřed válečných událostí

Na 1. září připadá 80. výročí vypuknutí II. světové války. Jen několik měsíců předtím 2. března 1939 byl na Petrův stolec zvolen kardinál Eugenio Pacelli, který přijal jméno Pius XII. Měl za sebou kariéru vatikánského diplomata, nejprve jako apoštolský nuncius v Německu a poté jako státní sekretář svého předchůdce Pia XI. Historická úloha papeže Pia XII. na prahu a během války se stala předmětem mnoha polemik. Na stránkách vatikánského deníku Osservatore Romano je rekapituluje italská historička Emma Fattorini, odbornice na problematiku vztahů Svatého stolce s Německem a Francií v meziválečném období a autorka edice dokumentů Pacelliho nunciatury v Německu. V roce 2007 vydala rovněž knihu Pius XI., Hitler a Mussolini, reflektující nové dokumenty po otevření Vatikánských archivů pro období 1922-39. Nyní, s výhledem na zpřístupnění Vatikánských archivů pro období pontifikátu papeže Pacelliho, k němuž má dojít v příštím roce, připomíná vývoj vztahů Pia XII. k fašismu a ve světle svých bádání naznačuje, na jaké otázky bude historik hledat odpovědi v nově dostupných materiálech. Přinášíme hlavní pasáže textu Emmy Fattorini:

Pokračování textu 80. výročí vypuknutí Druhé světové války a Svatý stolec