Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Respirátor se po letní pauze vrací do módy

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost zpřísněná opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích.

Kvůli strmě rostoucím počtům nových případů nákazy koronavirem se v ČR opětovně zavádí povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorách staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

Mons. Antonín Basler,
pomocný biskup

PS. Při farní katechezi se uplatňují stejná pravidla, jaká musejí při výuce dodržovat žáci a učitelé ve školách. 


REZERVAČNÍ SYSTÉM V POHOTOVOSTI

Milí farníci, události posledních dnů mě vedou k závěru, že bude užitečné preventivně aktivovat náš farní rezervační systém k účasti na nedělních bohoslužbách v době pandemie.

Zatím sice neplatí žádná omezení co do počtu účastníků liturgických shromáždění, ale to se může snadno změnit. Termíny nabídnuté k rezervaci na nejbližší neděle (31.10. a 7.11.) slouží pouze k oživení možná už trochu zapomenutých postupů.

MÍSTO NA MŠI – CVIČNÁ REZERVACE

S přáním pokoje a dobrého zdraví vám žehná
otec Tomáš

Udělejme něco pro misie

Výtěžek sbírky na Papežské misijní dílo činil v neděli 24.10. v naší farnosti celkem 12.217,- Kč (dary do košíčku při bohoslužbách) + 10.200,- Kč (dary za misijní kalendáře). Děkujeme za Vaši štědrost. 🙂


Slavení Misijní neděle (24.10.) bude v Rokytnici, Brodku a Citově spojeno s prezentací Papežských misijních děl za účasti řeholních sester z Přerova. U stánku v předsíni kostela bude možné zakoupit misijní kalendář na rok 2022, a tak pro chudé dítě v misijních oblastech zajistit stravu (150,- Kč) nebo přístup ke vzdělání (300,- Kč). Dary do sbírky při mši svaté půjdou v plné výši na na podporu rodin katechetů prostřednictvím Papežského díla šíření víry. Jako bonus vám z farních jablek připraví na cestu domů členky misijního klubu domácí štrůdl. Děkujeme za vaše otevřená srdce.

V předvečer Misijní neděle můžete na jakémkoli místě budovat tradiční Most modlitby za misie (23.10. v 18.00). Kdo se chcete modlit ve společenství přijďte do brodeckého kostela na růženec. Další inspirace ZDE.

KE STAŽENÍ:
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl v ČR

DOPORUČUJEME:
Webové stránky Papežských misijních děl v ČR
+ Pošli mě, půjdu já (hymna PMD dětí)

VLČÍ DOUPĚ:
Nedělní video nejen o misionářích

Synoda není průzkum veřejného mínění

Milí křesťané z Rokytnice a okolí,
poklidné vody církevních kruhů na celém světě rozčeřil papež František tím, že si přeje, abychom se v následujících měsících (říjen až leden) společně zamysleli, co v našem společenství říká církvi Duch Svatý. Nikdo z nás by neměl zůstat stát stranou tohoto tázání, jako by snad do Boží církve nepatřil. Na prvním místě tedy spojme svá srdce v upřímné modlitbě a potom hledejme způsoby, jak se v naší farní rodině konkrétně podělit o dobré myšlenky, přání a nápady, ale i stížnosti nebo volání o pomoc. Možná si už delší dobu myslíte, že byste církvi chtěli něco říct, ale nevěděli jste, jak to udělat, aby z toho nebyl výkřik do tmy. Nyní máte jedinečnou příležitost slyšet a být slyšeni.

Jedním ze způsobů sběru vašich vzkazů budou speciální boxy umístěné v kostelích. Lístky na vzkazy s logem synody si už dnes můžete vzít domů, abyste si na  probíhající událost vzpomněli i při své každodenní práci. Více informací k organizaci synody v našich obcích čekejte za 14 dní od farního koordinátora, kterým je zkušený člen pastorační rady, Tomáš Mackovík z Lukové.


PASTÝŘSKÝ LIST ARCIBISKUPA JANA
K ZAHÁJENÍ SYNODÁLNÍ CESTY

neděle 17.10.2021

Drazí bratři a sestry,
minulou neděli zahájil papež František při slavné bohoslužbě v Římě synodální cestu církve. Dnes na jeho přání zahajují ve všech katedrálách světa tuto cestu biskupové. Oč jde? Církev potřebuje reformu, či uzdravení a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu, který nás vykoupil a učinil novým stvořením? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury? (číst dále)


O ČEM KÁZAL PAPEŽ FRANTIŠEK
PŘI ZAHÁJENÍ SYNODY?

Vatikán, neděle 10.10.2021