Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Svědectví o Božím milosrdenství

Před zahájením první nedělní mše svaté po svém návratu z léčení přečetl otec Tomáš věřícím zprávu odeslanou jeho předchůdci, otci Pavlovi. Píše se v ní mimo jiné toto:

„Ahoj Pavle, … když jste se u nás sešli v lednu, ani ve snu mě nenapadlo, co mě hned na druhý den potká. Teď chválím Pána za jeho milosrdenství, neboť mi na prosby mnohých svých přátel nejen ponechal život a nezbytné zdraví pro službu v církvi, ale také se pustil do radikální léčby mého srdce. Vidím v tom mimo jiné nečekané vyslyšení vlastních modliteb za kněze a bojím se o jediné, abych se brzy nevrátil do starých kolejí.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že modlit se za posvěcení kněží je nebezpečné. Pán by nás totiž mohl vzít za slovo. 🙂

Zítra se po pěti týdnech vracím k rokytnickému oltáři a postupně navazuji jednu přetrženou nitku své práce za druhou. Děkuji Pánu za své rodiče, kteří o mě vzorně pečovali po propuštění z nemocnice. Děkuji také za své bratry dominikány, kteří mi spontánně nabízeli tutéž službu. Děkuji za pozdravy a návštěvy mnohých přátel včetně bratří kněží. Děkuji v neposlední řadě všem Služebníkům za vaše vytrvalé modlitby. Prosím tě, buď tak laskav a vyřiď toto poděkování ostatním, až budeš mít příležitost. Zároveň doufám, že se ti na novém působišti daří zapouštět kořeny a máš se dobře. Až budeš chtít, stav se někdy u mě na kus řeči. Velmi rád tě uvidím.“

Mimořádné ohlášky: úraz faráře

Po celý měsíc únor se v našich kostelích konaly pouze nedělní mše svaté, při kterých se střídali různí kněží zastupující nemocného faráře (P. Damián Němec OP, P. Jan Szkandera, P. Antonín Štefek, Mons. Josef Nuzík, P. Martin Sekanina, P. Petr Bulvas a jáhen Jan Berka).

Otec Tomáš nám pravidelně posílal formou sms alespoň vzkazy do ohlášek. Při první takové příležitosti připomněl dramatický důvod své nečekané hospitalizace:

„Drazí farníci, rád bych vás pozdravil z domácího ošetřování (u rodičů v Prostějově) a poděkoval za vaše modlitby i ostatní projevy lásky. Minulou neděli (29.1.) jsem měl při pádu (v kostele) veliké štěstí, protože nedošlo k žádnému vnitřnímu zranění hlavy. Přesto mě úraz s otřesem mozku a frakturou pyramidy (= složitá kost obsahující např. centrum rovnováhy) na několik týdnů nutí omezit aktivní službu na minimum. Děkuji bratřím, kteří se ujali slavení nedělních bohoslužeb v našich farnostech. Úmysly mší svatých zapsané v kalendáři na všední dny pro vás odsloužím soukromě.“