Odešla paní Marie Sehnulová (1935)

Provázena láskou rodiny
a pracovníků Domova pro seniory
v Tovačově odešla
vstříc svému Pánu

paní Marie Sehnulová
roz. Petruchová

Citov 8

Pohřební obřad se koná
v kostele sv. Jiří v Citově
ve středu 10.6. ve 13:30.

Po mši svaté a modlitbách za záchranu její duše
bude tělo naší zesnulé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí!