Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Pozdrav z exercicií

Milí bratři a sestry, 

nikoho z vás jistě nepřekvapí, že na vás myslím v modlitbě, která je po dobu duchovních cvičení mým hlavním úkolem. Během tohoto týdne vás denně vkládám do mešní oběti a prosím nebeského Otce, aby vám na přímluvu Panny Marie a sv. Dominika daroval pokoj a radost, obnovil váš hlad po Boží blízkosti, slově a svátostech i připravenost ke svědectví před lidmi – zejména v rodině – o vaší lásce k Ježíši a jeho církvi.

Pán Ježíš se těší z návratu každého ze svých bratří a sester k jednotě s ním skrze přímou, osobní a pravidelnou účast na slavení eucharistie, četbu Bible ve skrytosti vašeho domova a modlitbu před svatostánkem v kostele kdykoli během dne. Kdybyste jen znali vřelou touhu jeho Božského Srdce po vaší lásce!

Tento týden se chystám udělat ve vztahu k Pánu Ježíši jeden náročný a důležitý krok. Prosím, modlete se za mě, abych své předsevzetí dokázal uskutečnit.

Děkuji.
otec Tomáš

Švédské šance a zvony smíření pro Přerov

Ve spolupráci s Národním divadlem Praha začínáme na září připravovat benefiční představení s názvem Očitý svědek, kterým bychom rádi podpořili projekt Přerovské zvony smíření. Jedná se o sbírku na nové zvony do kostela sv. Vavřince, které budou příštím generacím s úctou připomínat tragické události, které na konci války poznamenaly náš kraj v malebném místě zvaném Švédské šance (základní informace ZDE). Podrobnosti o programu připravované divadelní hry budou publikovány v časopise Kaštánek na konci prázdnin. Veškerý výtěžek ze vstupného odešleme na transparentní účet veřejné sbírky. 

Už nyní vás ale zveme na nenáročný cyklovýlet, při kterém se vydáme Švédské šance navštívit, poslechnout si tam historický výklad a společně se pomodlit. Výlet je určen pro všechny zájemce bez ohledu na věk. Mapu trasy přikládáme níže. Sraz cyklistů za týden v neděli (1.8.) ve 13:30 na parkovišti před zámkem v Citově.

PS. V případě velmi nepříznivého počasí se akce odloží. Potvrzení termínu čekejte v ohláškách. Pozor na plánovanou uzavírku silnice mezi Císařovem a Citovem. Cyklistům jedoucím na místo srazu od Rokytnice doporučujeme využít polní cestu, která spojuje okraj Císařova se silnicí Citov-Troubky.