Láskou na lásku rádi odpovíme – slavíme s biskupem Josefem

Osmdesáté narozeniny oblíbeného biskupa, Mons. Josefa Hrdličky (19. 1.), jsou příležitostí k upřímnému poděkování za vzácný život a radostnou službu horlivého Božího muže, jehož biskupské heslo zní: „Nazval jsem vás přáteli.“ Knězem prý chtěl být od dětství.

Josef Hrdlička se narodil ve Velkých Opatovicích 19. 1. 1942. V roce 1959 maturoval na jedenáctileté střední škole a pak pracoval jako pomocný dělník Adamovských strojíren v šamotce ve Velkých Opatovicích. Pro své náboženské přesvědčení nebyl doporučen k vysokoškolskému studiu, to mohl zahájit až v roce 1967 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a ukončit na CMBF v Olomouci.

Kněžské svěcení přijal 1. 7. 1972 z rukou kardinála Štěpána Trochty. Působil v duchovní správě v Ostravě, Hoštejně, Hynčicích, Maletíně, Mírově aj., byl správcem farností Liptáň, Pitárné, Třemešná a Vysoká. V roce 1990 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým a po mnoho let tak byl ve správě diecéze pravou rukou arcibiskupa. Mezi jeho velké přednosti patří cit pro krásu liturgie, široký kulturní rozhled a poutavá kázání. Náš oslavenec mimo jiné po dvě desetiletí učil kazatelskému umění bohoslovce na teologické fakultě a stál také u zrodu kurzů pro lektory Božího slova. Z důvodu dosažení kanonického věku přijal papež František dne 1. 2. 2017 jeho rezignaci na biskupský úřad.

Mons. Josef Hrdlička – coby emeritní biskup – už několik let není zmiňován v eucharistické modlitbě při mši svaté. Přesto bychom na něj neměli zapomínat. Žije a modlí se mezi námi v rezidenci na náměstí před olomouckou katedrálou, podle možností dál koná v diecézi duchovní službu a ve volném čase se věnuje překladům kvalitní duchovní poezie z různých jazyků do češtiny.

Otec biskup Josef je sám autorem několika knih, textů k duchovním písním v kancionálu i jednoho operního libreta. Úspěšná opera Noc plná světla, kterou nastudovalo Moravské divadlo Olomouc, měla premiéru v roce 2013. Dílo je inspirováno dramatem Zvěstování Panny Marie francouzského básníka a dramatika Paula Claudela a odehrává se ve vánoční atmosféře. Do vánočního období zapadá také jedno z kázání biskupa Josefa, které si můžete poslechnout v nastudování Radia Proglas (ZDE). 

Milý otče biskupe,
ať je i Vám Pán Ježíš stále tím nejlepším přítelem.
Všechno nejlepší k narozeninám!


SESTŘIH MŠE SVATÉ S UDÍLENÍM BIŘMOVÁNÍ, VLČNOV 2016