Papež vybízí k modlitbě za církev na synodě

Papež František doprovodil videoposelstvím říjnový úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby), v němž vybízí k modlitbě za církev na synodě. Přinášíme jeho plné znění.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Misie je jádrem církve. A tím spíše, když je církev na synodě, je tato synodální dynamika podporována misijním povoláním, tedy odpovědí na Ježíšův pokyn k hlásání evangelia.

Chtěl bych připomenout, že se zde nebude dospívat k nějakým závěrům, ale že zde pokračuje pouť církve. Je to cesta, po které kráčíme jako učedníci z Emauz a nasloucháme Bohu, který vždy přichází mezi nás a je Bohem překvapení.

Prostřednictvím modlitby a rozlišování nám Duch svatý pomáhá vykonávat „apoštolát sluchu“, to znamená naslouchat Božíma ušima, abychom mohli mluvit Božím slovem.

A tak se přibližujeme ke Kristovu srdci, z něhož vychází naše poslání a hlas, který nás k němu přitahuje. Hlas, který nám odhaluje střed poslání, jímž je oslovit každého, vyhledat každého, přijmout každého, zapojit každého, aniž bychom někoho vyřazovali.

Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem svatým na periferie světa.

Zdroj: Vatican News

Jeden manželský pár nás dělí od otevření kurzu

Dostala se mi do rukou zajímavá nabídka Děkanátního centra pro rodinu v Přerově. 🙂 Děkanátní centrum nabízí uspořádání manželských večerů přímo ve farnosti. Podmínkou je účast alespoň 3 manželských párů 👩‍❤️‍👨 Jedná se o celkem 7 večerů zaměřených na tato témata 🧑‍🏫

1. Vybudovat pevné základy, aneb náš společný čas. 2. Umění komunikace, naslouchání a sdílení pocitů. 3. Šest kroků k řešení konfliktů. 4. Síla odpuštění, přiznat si zranění, odpustit a začít znova. 5. Rodiče a rodiče partnera, jak vycházet s rodiči v dospělosti. 6. Manželská intimita. 7. Láska v akci, pět jazyků lásky v praxi.

Cena kurzu činí 2.380,- Kč za manželský pár. Součástí setkání je večeře 🍲 a prostor pro diskuzi v páru o tématech, na která ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Podrobnosti k večerům najdete v přílohách. Abychom mohli kurz u nás otevřít, potřebujeme ještě jeden manželský pár. Pokud tedy můžete a máte zájem, ozvěte se mi na email: mackoviktomas@gmail.com Pokud zájem nemáte nebo z jakéhokoliv důvodu nemůžete, zkuste tuto nabídku alespoň rozšířit ve svém okolí. Zapojit je možné nejen manželské páry z našich farností (Rokytnice, Brodek, Citov), ale i dalších obcí.

Tomáš Mackovík

KE STAŽENÍ: Podrobnosti o programu kurzu

Kdo dobře zpívá, modlí se dvojnásobnou silou

Milí mladí přátelé,

dnes se obracím na vás, kteří při bohoslužbách v našem kostele postrádáte rytmickou liturgickou hudbu. Při vší úctě ke kancionálové klasice i já si někdy moc rád z plných plic zpívám chvály jen tak s kytarou v ruce. Nástrojů a stylů vhodných k modlitbě máme na výběr hodně. Jak praví Písmo: Chvalte Boha v jeho svatyni… Chvalte ho hlaholením trub, chvalte ho harfou a citerou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunnými nástroji a flétnou, chvalte ho cimbály, co zvučně chřestí. Vše, co má dech, ať chválí Hospodina! (Žalm 150)

Pokud vás Pán obdaroval křesťanskou vírou a hudebními talenty, přemýšlejte, prosím, jak a s kým byste u nás své schopnosti mohli zapojit do Boží oslavy. Přitom ale zůstaňte pokorní a ptejte se zkušenějších, co je a co není pro určité příležitosti vhodné. Nebojte se. Nemusíte objevovat Ameriku. Už mnoho lidí šlo touto cestou před vámi. A pokud vůbec netušíte o čem mluvím, poslechněte si pár příkladů na videu z kapucínského kostela v Bratislavě.

Jo a jestli nerozumíte textům, učte se slovensky. 🙂

Žehná vám otec Tomáš.

DALŠÍ UKÁZKY: Hladam tvoju tvár…

Nik Ťa neodsúdil, žena + On vstal z mrtvych

Ministrantský rok zahájíme u ohně

Ministranti, pozor! Vaše služba u oltáře předpokládá, že budete růst v lásce k Pánu Ježíši i v praktických znalostech a dovednostech potřebných ke slavení liturgie. Zapište si, prosím, do kalendáře následující události nového „ministrantského roku“ a podle možností si na ně udělejte čas. Děkuji.

Nezapomeňte, že mše svatá, na které bych vaši pomoc potřeboval, bývá v kostele i ve všední dny.

Žehná vám otec Tomáš.


TÁBORÁK A PRVNÍ MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
ROKYTNICE, středa 27. 9. od 17.30 do 19.30

V předvečer svátku svatého Václava si na farní zahradě nejprve opečeme večeři. Na tento táborák jsou kromě ministrantů ze všech našich obcí zvány také rodiny dětí, které chodí do náboženství. Žáci druhého stupně za námi přijdou po skončení katecheze s Markétou Matlochovou. Ministrantská schůzka naváže na táborák a skončí nejpozději v 19.30.

Farní cyklovýlet 2018 (foto OT)

MALÁ POUŤ KE CTI BLAHOSLAVENÉHO CARLA ACUTISE
sobota 21. 10. od 9.30 do 17.00
Místo konání: NÁMĚŠŤ NA HANÉ (Ministrantská fara, kostel sv. Kunhuty)

Na co se těšit: Zajímavý program plný her, přednášek, možnost prohlídky Ministrantské fary včetně kaple, kde jsou uchovávány ostatky bl. Carla Acutise. Občerstvení zajištěno. Mše svatá s otcem biskupem Antonínem Baslerem v 15 hodin v kostele sv. Kunhuty. Přihlašování u otce Tomáše do neděle 8. 10. Plánujeme společnou dopravu z Přerova. Ministrantské oblečení s sebou.