Bůh jim požehnal se slovy: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“

Milí bratři a sestry,

jako vaši biskupové jsme se na začátku prázdnin připojili ke společnému prohlášení církví ohledně manželství. Určitě bude dobré, kdyby se k podpoře této závažné věci připojili i mnozí další. Posílám vám proto odkaz na petici s tím, že by bylo dobré se připojit.

Mons. Antonín Basler z Olomouce

MANŽELSTVÍ MUŽE A ŽENY

Svým podpisem se připojuji k Prohlášení zástupců církví ve prospěch manželství muže a ženy. Tato petice nemíří proti jiným skupinám lidí. Pouze žádáme, aby slovo „manželství“ nebylo tunelováno a zůstalo označením vztahu muže a ženy, jak tomu je v Bibli i v tradici našeho státu. Manželství považujeme za jedinečný základ společnosti a nejlepší místo pro rození a výchovu dětí – naší budoucí společnosti. Proto žádám poslance o přijetí poslaneckého návrhu na doplnění ústavního zákona o rodině slovy „a manželství jako svazek muže a ženy“.  

CHCI PODROŘIT PETICI

Tradiční příležitost k nočnímu putování

Pořadatelé Rokytnické bludičky nás už posedmé pozvali na noční pochod s duchovním cílem v otevřeném kostele sv. Jakuba. Registrace účastníků proběhla v rybářském domečku u rybníka v pátek 15. 9. v 18:00. Mše svatá – obětovaná na úmysly těch, kdo cestu pojímají jako pouť – začala jako každý rok už v 17:00. Neobvykle osvětlený kostel pak byl otevřen od dvaceti hodin do půlnoci.

Svatý apoštole Jakube, přimlouvej se za nás v nebi! Děkujeme.