Odešel pan Jaroslav Zádrapa (1953)

V doprovodu milující rodiny odešel vstříc svému Pánu

pan Jaroslav Zádrapa
Rokytnice 384

 

Pohřeb se koná
ve středu 12. 7. ve 14.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!