Každý otevřený kostel mi říká: Bůh má na mě čas

Milí přátelé,

osobní modlitba spojená s prohlídkou kostelů v Rokytnici, Brodku u Přerova a Citově je až na výjimky možná denně zhruba od 8 hodin do večera. Kromě toho bude u sv. Jakuba v Rokytnici od pátku 10. 6. instalována první část putovní výstavy o Boží přítomnosti ve mši svaté. Vystavené panely budou asi jednou za měsíc obměňovány, protože na celou výstavu není v našem kostele dost místa.

Zároveň se vám omlouváme, že v naší farnosti nebyl v letošním roce z organizačních důvodů připraven žádný speciální program k Noci kostelů. Pokud byste snad měli nějaké návrhy, co byste při této příležitosti uvítali příště, kontaktujte pana faráře nebo další členy pastoračních rad. Děkujeme.