Odešel pan Lubomír Vodička (1936)

Po letech boje s nemocí odešel vstříc svému Pánu

pan Lubomír Vodička 

Havlíčkova 182,
Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v sobotu 5.2. ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku u Přerova

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.