Modlitba i diplomatické úsilí o mír ať měří všem dětem stejně

Zatímco jsme v Česku už nějakou dobu denně informováni o každém drobném pohybu ruských ozbrojených sil na dohled od ukrajinských hranic, bedlivě v této záležitosti sledujeme všechna diplomatická jednání a modlíme se za odvrácení hrozícího konfliktu, zůstáváme na Západě až nepochopitelně slepí vůči válkám a systematickým násilnostem v jiných částech světa. Příkladem může být mnohaletá genocida křesťanských obyvatel středoafrické Nigérie nebo probíhající konflikt v arabském Jemenu. Není to divné? Nejde snad všude o stejné zlo? Kéž by hlas církve – žijící s trpícími lidmi po celém světě – dokázal prolomit toto hanebné mlčení! Níže vám k oběma tématům doporučuji aktuální články.
 
+OT
 
Milosrdný Otče,
pro krev Kristovu
buď milosrdný k nám
i k celému světu.    

BISKUP HINDER:
KONFLIKT V JEMENU JE PRO NÁS VÝČITKOU

Vatican News, 10. února 2022

Zapomenutý konflikt v Jemenu v posledních týdnech zesílil. Vládní síly se snaží dobýt zpět území držená povstalci, včetně hlavního města Saná. František o této desetileté válce hovořil v nedělním rozhovoru pro italskou televizní stanici RAI 3. „Pláčeme nad trpícími dětmi, ale nenacházíme řešení, protože stále existují kategorie lidí, s nimiž se nepočítá: děti, migranti a chudí,“ řekl Svatý otec.
 
 

Biskup Paul Hinder se v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas odvolával na papežův rozhovor. „František skvěle vysvětlil, proč je konflikt v Jemenu zapomenut. Připomněl nám, že v našich civilizovaných společnostech jsou na prvním místě války a teprve potom lidé, že zisky z obchodu se zbraněmi jsou pro nás důležitější než lidské životy. Taková slova nechceme slyšet, protože jsou pro nás výčitkou, a proto odvracíme oči od trpícího Jemenu,“ uvedl apoštolský administrátor pro Jižní Arábii, který má tuto zemi na starosti.

„Tento konflikt je „ztlumený“, stejně jako ztlumíme svůj mobilní telefon, když nechceme rušit ostatní nebo si přejeme, aby ostatní nerušili nás. Podobně se s tímto konfliktem vypořádává světové veřejné mínění a politici – zatlačují ho do stínu. Nechceme slyšet to, co nám připomněl Svatý otec, že dáváme přednost zisku ze zbraní před lidským životem. Je to smutné, ale je to pravda. Ti, kteří jsou u moci, vidí v této válce své zájmy a záleží jim více na penězích než na lidech. Jako církev jsme povoláni k politice smíření a pokoje, v tom je naše poslání. Neradi slyšíme, že nám jde více o peníze než o zastavení tragédie dětí, které v Jemenu velmi trpí. Připomínám, že podle statistik se od roku 2015 každý den stanou obětí této války čtyři děti. Mnoho z nich žije na ulici, jsou to sirotci, protože jejich rodiče a příbuzní zemřeli v bojích. Víme také, že v konfliktních oblastech se šíří mnoho nemocí, kterými jsou nejvíce ohroženy děti závislé na dospělých.”

Počet obětí deset let trvajícího konfliktu se blíží 400 000, válku provází hlad, nemoci a rostoucí počet vnitřně vysídlených osob. Povstalci mezitím zintenzivnili útoky raketami a bezpilotními letouny. Při ofenzivě jemenských vládních sil proti pozicím povstalců u hranic se Saúdskou Arábií byly minulý víkend zabity desítky vojáků. Podle biskupa Hindera chybí vůle dosáhnout příměří a mezinárodní společenství zavírá oči před probíhající tragédií. “Samozřejmě jsou tady také skupiny lidí, které se modlí za mír a přejí si ho. V křesťanských kostelech se modlíme za dobro všech,” dodává biskup Paul Hinder.


KE STAŽENÍ:
Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI):
NIGÉRIE: DŽIHÁDISTICKÁ GENOCIDA KŘESŤANŮ SÍLÍ (2. února 2022),
ROZHOVOR S BÝVALOU ČLENKOU FEDERÁLNÍ VLÁDY O SITUACI V NIGÉRII (4. května 2020)

Nemocní potřebují mít po boku svědky Boží lásky

Světový den nemocných (11.2.) už 30 let pravidelně zaměřuje pozornost věřících k lidem, kteří potřebují jejich pomoc kvůli svému podlomenému zdraví.

Z letošního poselství Svatého otce Františka vybíráme alespoň pár myšlenek: 

Největším svědkem milosrdné Otcovy lásky k nemocným je jeho jednorozený Syn. Kolikrát nám evangelia vyprávějí o Ježíšových setkáních s lidmi trpícími různými nemocemi! „Chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu“ (Mt 4,23). Můžeme si položit otázku: Proč je tato Ježíšova zvláštní pozornost věnována nemocným až do té míry, že se stává i hlavním úkolem při misii apoštolů, které Mistr posílá, aby hlásali evangelium a uzdravovali nemocné? (srov. Lk 9,2).

Jeden myslitel dvacátého století nám naznačuje důvod: „Bolest člověka naprosto izoluje a z této naprosté izolace se rodí apel na někoho druhého, vzývání druhého.“ Když člověk kvůli nemoci zakouší na vlastním těle křehkost a utrpení, těžkne mu také srdce, roste strach a množí se otázky, táže se s větší naléhavostí po smyslu všeho, co se děje. Jak si v této souvislosti nevzpomenout na mnoho nemocných, kteří v době pandemie strávili poslední úsek svého života v osamění na jednotce intenzivní péče, zajisté v péči velkorysých zdravotníků, ale vzdáleni od těch nejvzácnějších citů a od lidí pro ně v jejich pozemském životě nejdůležitějších? Proto je tak podstatné mít po boku svědky Boží lásky, kteří po vzoru Ježíše, Otcova milosrdenství, vylévají na rány nemocných olej útěchy a víno naděje.

KE STAŽENÍ:
Celý text Poselství papeže Františka
ke Světovému dni nemocných 2022