Slyšeli jste už o kurzu Alfa?

Kurz Alfa vznikl v Londýně přičiněním reverenda Nickyho Gumbela, který si lámal hlavu, jak otevřít přístup k radostné zvěsti o Ježíši Kristu lidem žijícím mimo církev. S odstupem času dnes můžeme říct, že se jedná o velmi úspěšný program zaměřený na srozumitelné uvedení účastníků do základů křesťanství. Mezi probíranými otázkami jsou např. témata: Kdo je Ježíš? Jak nás Bůh vede? Jak a proč číst Bibli? Uzdravuje Bůh i dnes? Kdo je Duch Svatý? apod. Z prostředí anglikánské církve se Alfa rychle rozšířila po celém křesťanském světě. Také u katolíků přibývá farností, které tento kurz nabízejí. Výhodou Alfy je její neformální charakter. Při troše snahy ji zvládnou připravit aktivní věřící laici, i kdyby pan farář nemohl být u toho. Jednotlivé přednášky se buď pouští na videu, nebo jsou nahrazeny slovem některého z přítomných katechetů. Dříve než se otevře téma daného večera, všichni účastníci společně povečeří, popovídají si a podle svých možností se zapojí do modlitby, kterou vede někdo z organizátorů. Po vyslechnutí přednášky – co mívá nejen hloubku, ale i náboj humoru – následuje na dané téma rozhovor ve skupině. Do něj se mohou všichni zapojit se svými postřehy, nebo se na cokoli zeptat.

Ze zkušenosti první Alfy v Rokytnici mohu říct, že atmosféra duchovní radosti a pěkného společenství vedla často k tomu, že nebylo snadné se v určenou hodinu rozejít. Průměrný počet účastníků se ustálil na čísle 12. Většina jich pocházela přímo z Rokytnice, ale své zástupce měly také obce Brodek, Citov, Kokory, Nelešovice, Majetín a Kojetín. S výjimkou Barbory Smyčkové, která před Velikonocemi požádala o křest v dospělosti, byli všichni ostatní účastníci prvního ročníku kurzu katolíci zakotvení ve víře. Většina z nich půjde letos v červnu ke svátosti biřmování.

Ukazuje se, že Alfa je vynikající příležitostí k posílení víry pro každého (včetně pana faráře). Škoda jen, že těch deset zimních večerů tak rychle uteklo! Už teď se těším na říjen 2018, kdy u nás na faře budeme Alfu otevírat podruhé. Naléhavě prosím všechny farníky o modlitbu za to, aby si Pán shromáždil lidi, které tam chce mít. Pokud snad už teď někdo vnitřně cítíte, že vás tato myšlenka přitahuje, neváhejte a řekněte mi o tom. Předběžné přihlášky si začínám zapisovat, protože kapacita farních místností není neomezená. Pokud máte navíc ve své rodině, nebo mezi svými kamarády člověka, který naší víře zatím nemůže přijít na kloub, ale chtěl by se o to pokusit, uděláte pro něj dobrý skutek, když mu Alfu nabídnete, nebo ho tam dokonce sami doprovodíte. Pro tzv. hledající duše všeho věku je tento kurz skvělou šancí, jak potkat Boha v církvi.

Pro příští kolo Alfy potřebujeme nejen otevřené účastníky, ale také zapálené spolupracovníky do organizačního týmu. Svoji energii můžete zaměřit na pomoc v kuchyni, hru na kytaru, výzdobu sálu, přípravu modlitby, moderování diskuze ve skupince, obsluhu techniky, topení v kamnech atd. Zkrátka a dobře, každý kdo bude chtít nabídnout pomocnou roku, bude vítán. Staří a nemocní – kteří už nechtějí nebo nemohou vycházet do společnosti – by nám mohli vytvořit cenné modlitební zázemí. Pro celou naši farní rodinu představuje pořádání Alfy vynikající příležitost, jak se stále více stávat místem, kde se víra nejen uchovává a slaví, ale také prohlubuje a šíří.

Žehná vám otec Tomáš

Postřehy několika účastníků:

Vladimír (Brodek)

  • Ahoj. Kurz Alfa je super, měl jsem tu čest účastnit se nezvyklého setkání s Kristem. Mám za to, že Alfa dává každému účastníkovi možnost najít odpovědi a je prima, že se jedná o dlouhodobější věc, takže si člověk ujasňuje a koriguje postoje na příkladech a postojích ostatních zúčastněných při diskusích. Alfa je velmi srozumitelná a já si při každém setkání něco uvědomil, takže vřele doporučuji! Je škoda, že to skončilo.

Vlastimil (Citov)

  • V kurzu Alfa je příjemné prostředí. Ve společenství jsem nalezl odpovědi na to, kdo je Duch Svatý. Ve svobodné diskuzi s dalšími účastníky jsem objevil nové duchovní otázky, na které budu hledat odpovědi.

Ilona (Rokytnice)

  • Když přijdu do kostela, tak cítím, jak ze mě něco spadlo a že od Boha dostávám novou sílu dál bojovat. Když se dívám na Ježíše Krista, tak si připadám silná a mám klid na duši. Podobně jsem vděčná taky za kurz Alfa. Každý by si tím měl projít. Hodně to člověka změní a dozví se nové věci díky posezení s lidmi, kteří si povídají o Bohu a o svých duchovních zkušenostech.

Celé vydání Kaštánku – Duben 2018

Brodecký zpravodaj: Mírná zima přeje obnově kostela

Milí čtenáři, někteří z vás se ptají, kdy bude dokončena oprava kostela na Masarykově náměstí. Dovolte mi tedy poreferovat o dosavadním průběhu této mimořádné akce.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova byl naposled ve větší míře opravován v roce 1993. Ze zápisu ve farní kronice je patrné, že se jednalo o významnou událost veřejného života naší obce, o níž v souvislosti s návštěvou arcibiskupa Jana Graubnera referovalo i české vysílání Rádia Vatikán. V pamětní knize se dočítáme: Ke 100. výročí postavení kostela bylo rozhodnuto ve spolupráci s OÚ Brodek obnovit vnější plášť kostela a rekonstruovat jeho omítku včetně ozdob. (…) Omítka byla provedena v první etapě opravy jen do výše spodní římsy pod okny, provlhlé zdivo spodní části zůstalo obnažené, aby mohlo cca jeden rok vysychat. (…) Po postavení lešení se potvrdilo, že musí být opravena střecha kostela i věže a prorezavělé plechy nahrazeny měděným oplechováním. Těchto pár historických poznámek mě vede k závěru, že práce, o které se v posledním roce na kostele snažíme, jsou vlastně dokončením oné velké jubilejní rekonstrukce. V roce 1993 byla zároveň s opravou hodin položena nová měděná střecha na věži. Střecha lodi však poznala jen pár nevyhnutelných zásahů na popraskaných šablonách staré azbestové krytiny. Malá tzv. sanktusníková věžička chátrala dál prakticky bez povšimnutí. Ne zrovna profesionální zavěšení umíráčku při nedávné opravě zvonové stolice ještě více urychlilo na věžičce dílo zkázy. A obnažené zdivo po obvodu vnějšího pláště? „Vysychá“ uprostřed náměstí už 25 let! Přesto je třeba uznat, že naši předchůdci vykonali při opravě kostela sice nedokončené, ale velké dílo. Uvážíme-li jen cenu samotné fasády (411.292,- Kč v roce 1993), není divu, že na komplexní opravu střechy už nezbylo.

Na jaře 2017 vyhlásila ŘKF Brodek u Přerova výběrové řízení na opravu střechy a doplnění chybějících vnějších omítek kostela. Vítězná firma Roofs.cz Group z Olomouce zahájila stavbu v měsíci září poté, co nám byla přiznána dotace SZIF z programu Ministerstva zemědělství: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Investice v hodnotě přesahující dva miliony korun byla ve smlouvě o dílo rozdělena do dvou podobně nákladných etap. Investor a zhotovitel se dohodli, že první etapa nebude obsahovat žádné práce na omítkách. Podobně byly do druhé etapy přesunuty práce na opravě stávajícího rozvodu osvětlení půdy, impregnace tesařských konstrukcí a zřízení staveniště. Tím se cena za první etapu snížila na „pouhých“ 1,087.284,- Kč. Děkujeme všem obětavým dárcům z řad farníků, kteří na opravu kostela pravidelně přispívají. Bez jejich podpory bychom nic nedokázali.

Deštivý podzim bohužel neumožnil dokončení první etapy opravy před začátkem zimy. I kdyby však bylo počasí příznivější, narazili bychom dříve či později na tvrdou překážku kvůli havarijnímu stavu sanktusníkové věžičky, se kterým náš projekt obnovy nepočítal. Velké poděkování patří zastupitelstvu městyse, které na svém zasedání v lednu 2018 problém uvážilo a schválilo pro kostel dotaci na opravu věžičky ve výši 350.000,- Kč. Tím bylo pokračování prací na opravě střechy odblokováno. Teplotně mírný leden a únor umožnily ve stavbě pomalu pokračovat. Dokončení první etapy zahrnující novou střechu na lodi kostela včetně sakristie, výměnu vadných částí krovu plus hromosvod dle aktuální normy očekáváme krátce po Velikonocích. Realizace druhé etapy v hodnotě 1,038.539,- Kč bude spuštěna v létě 2018 za předpokladu úspěchu nové žádosti brodecké farnosti o dotaci SZIF, která nyní leží na ministerstvu zemědělství. Pokud se to podaří, slibujeme vám koncem roku 2018 jedno velmi příjemné překvapení. Zatím bych ale nerad prozrazoval víc. Prosím, držte nám palce!

P. Tomáš Klíč,
farář