Výuka náboženství / katecheze

Ve školním roce 2017/18 nabídne farnost rodinám pomoc ve formě systematické výuky náboženství, která je určena žákům všech typů základních škol od první do deváté třídy.

Předpokládaný rozvrh katechezí najdete ke stažení na přihlášce. Žáci druhého stupně přijíždějí z různých směrů do Brodku autobusem, nebo na kole.

KE STAŽENÍ: Přihláška do náboženství
ZAHÁJENÍ VÝUKY: v týdnu od 18.9. 2017

Dítě se modlí v Iráku

Studující mládež a dospělí mohou získat novou radost ze své víry díky kurzu přípravy na svátost biřmování. Minimální věk pro účast je 15 let, maximální není omezen. Po domluvě s vlastním farářem se mohou přidat i věřící z okolních farností.

Do kategorie dospělých biřmovanců se započítávají lidé ekonomicky samostatní, kteří už ukončili školy, chodí do práce a starají se o svou rodinu. V případě zájmu o Kurz alfa se k nim mohou přidat i věřící již biřmovaní nebo lidé, kteří svou cestu víry teprve hledají.   

ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ:

DOSPĚLÍ: Rokytnice – fara, pátek 29.9. 2017 v 18:30
STUDENTI: Brodek – fara, sobota 30.9. 2017 v 9:00 

Přijď, Duchu Svatý!
Přijď, duše naší duše.
Přijď tajemný jásote v slzách světa …

Přijď!

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova