Archiv rubriky: Eden

Dopis rodičům: přihlašování na tábor

Vážení rodiče,

předem mého dopisu bych Vám chtěl poděkovat za to, že se snažíte vychovávat své děti tak, aby našly duchovní domov v církvi a byly hrdé na to, že jsou katolickými křesťany. Je známo, že tomuto ušlechtilému cíli prospívá také trávení volného času ve společnosti věřících kamarádů, zejména pokud se jim přitom věnují obětaví a spolehliví vedoucí, nabízející dětem přirozené vzory k následování.

Naše farní rodina chce vytvářet (nebo už vytváří) prostředí, kam byste mohli svoje děti posílat s vědomím, že o ně bude po všech stránkách dobře postaráno. Příkladem takové aktivity je náš farní klub pro děti v Brodku, který si za léta svého fungování získal uznání řady rodičů a také respekt ze strany obecního zastupitelstva spojený s finanční podporou.       

Podobně u nás už dvacet let působí společenství Eden, které pod hlavičkou organizace zřízené olomouckým arcibiskupstvím připravuje pro děti z okolí Přerova křesťanské tábory plus podzimní a jarní víkendovky. Od letošního roku jsme s ohledem na kořeny Edenu opět posílili počet vedoucích pocházejících z farností Brodek u Přerova, Rokytnice a Citov, včetně osobního duchovního doprovázení ze strany místního faráře. Těšíme se na tábor, který bude zasazený do atmosféry rytířské legendy o hledání svatého grálu.

Přípravu letošního tábora jsme už rozjeli a zatím nám to pěkně klape. Podařilo se obsadit všechny důležité funkce včetně táborové zdravotnice a hlavní kuchařky. Na konci března máme několikadenní soustředění vedoucích věnované programu. Od neděle 12.3. je spuštěno přihlašování dětí. Máte-li zájem o přihlášku, postupujte podle pokynů na webu.

S přáním pokoje

P. Tomáš Klíč,
duchovní rádce Edenu