Archiv rubriky: Děkanát

ze života přerovského děkanátu

Pozvání k duchovnímu zastavení pro mládež

Postní doba se blíží nezávratným tempem a animátoři mládeže si pro vás tentokrát připravili postní duchovní obnovu, která tu ještě nebyla. Bude to ale velmi podobné adventním duchovním obnovám, kterých už jsme zažili mnoho. Duchovní obnova se bude konat po pátečních modlitbách mládeže, takže si na to určitě najdete čas, protože je důležité se během postní doby pozastavit a popřemýšlet nad sebou, svým životem a směřováním. Nejlépe je to prožít na nějaké obnově a ne pouze sami doma, protože ne každý je schopný se k tomu donutit. Proto máte možnost spolu s ostatními mládežníky přerovského děkanátu tuto obnovu prožít a další plus je to, že ji povede náš přerovský kaplan otec Petr Janíček, tak i na jeho slova k tématu Smířeni (se) můžete těšit. Více informací včetně odkazu na přihlášku naleznete na stránkách zde.

U kapličky P. Marie v Olší zněly modlitby rodin

Po růžencové pobožnosti proložené zpěvem s kytarou přišlo na řadu skvělé divadlo o králi Šalomounovi. Škoda, že ho nemohlo ocenit více diváků. Potom jsme se společně vydali do Majetína ke koním, kde nám mimo jiné zkušené jezdkyně Anička Karasová a její kamarádka ukázaly, co dovedou. Nakonec se povozili zájemci z řad přítomných dětí.

 

Misijní klub pro dospělé

Misijní sestry Služebnice Ducha Svatého Vás srdečně zvou k účasti na pravidelných setkáních Misijního klubu.

Co je Misijní klub?

Společenství lidí, kteří se podle svých možností snaží pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl (PMD). Člen Misijního klubu je zároveň členem PMD a přímo podporuje světové misie. Klub je určen pro dospělé.

KDY:
každý první a třetí čtvrtek v měsíci v 17.00
(zahájení 7.10.2021)

KDE:
u misijních sester ve farním sále v Přerově (1. patro)

PROGRAM:
seznámení se s PMD
společná modlitba za misie
vzdělávání se v misijní tématice: misijní čtení/video (společná četba listů z misií, seznámení se s papežskými misijními encyklikami, sledování dokumentů o misionářích apod.)
podpora misií – modlitbou, spořením na chléb pro misie, společným vyráběním drobných výrobků…
sdílení se s vlastním prožíváním misií (tam, kde žijeme)
radost ze společenství

S SEBOU:
otevřené srdce a misijního ducha 🙂

VÍCE INFORMACÍ:
sr. Jozefína (tel. 603 571 536)

Misijní sestry se na faru do Přerova nastěhovaly v roce 2019.