Archiv rubriky: Děkanát

ze života přerovského děkanátu

Misijní klub pro dospělé

Misijní sestry Služebnice Ducha Svatého Vás srdečně zvou k účasti na pravidelných setkáních Misijního klubu.

Co je Misijní klub?

Společenství lidí, kteří se podle svých možností snaží pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl (PMD). Člen Misijního klubu je zároveň členem PMD a přímo podporuje světové misie. Klub je určen pro dospělé.

KDY:
každý první a třetí čtvrtek v měsíci v 17.00
(zahájení 7.10.2021)

KDE:
u misijních sester ve farním sále v Přerově (1. patro)

PROGRAM:
seznámení se s PMD
společná modlitba za misie
vzdělávání se v misijní tématice: misijní čtení/video (společná četba listů z misií, seznámení se s papežskými misijními encyklikami, sledování dokumentů o misionářích apod.)
podpora misií – modlitbou, spořením na chléb pro misie, společným vyráběním drobných výrobků…
sdílení se s vlastním prožíváním misií (tam, kde žijeme)
radost ze společenství

S SEBOU:
otevřené srdce a misijního ducha 🙂

VÍCE INFORMACÍ:
sr. Jozefína (tel. 603 571 536)

Misijní sestry se na faru do Přerova nastěhovaly v roce 2019.

Církevní školka Přerov otevírá nový konkurz

Po prvním kole výběrového řízení, které před prázdninami nepřineslo definitivní řešení pro církevní MŠ rodinného typu v Přerově, přichází dnes její zřizovatel s novou nabídkou pracovního místa ředitele/ředitelky.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 15.10.
Podrobnosti ZDE.