Společný den pro obětavé ministranty

Milí ministranti, dovolte mi vás srdečně pozvat na Děkanátní ministrantský den se svatým Zikmundem, který se uskuteční v sobotu 30. dubna v Přerově.

S sebou:
Ministrantský oděv, batůžek, šátek, svačinu, láhev s pitím, oblečení přiměřené počasí, 50 Kč zápisné.

Program:
9:00 – Mše svatá v kostele sv. Vavřince
10:00 – 12:00 Hry na stanovištích
12:00 – Anděl Páně – Velký sál SONUS
12:15 – Oběd
13:00 – Katecheze
13:30 – 14:30 Hry na stanovištích
15:00 – Vyhlášení výsledků a závěrečné požehnání
KONEC