Archiv rubriky: Děkanát

ze života přerovského děkanátu

Mimořádné duchovní hody v Předmostí

Farní společenství u sv. Maří Magdaleny v Předmostí pořádá mimořádné duchovní hody. U příležitosti 250. výročí přestavby farního kostela připravili naši bratři a sestry ze sousedství bohatý program, který se uskuteční o víkendu 22.7. až 24.7.

Vzhledem k souběžné pouti u sv. Jakuba v Rokytnici (24.7.) doporučuji našim farníkům z duchovní nabídky v Předmostí využít především páteční večer. Abych této pozvánce vyšel co nejvíce vstříc, budou obě naše páteční mše svaté (22.7.) po domluvě s objednateli mešních úmyslů přesunuty na náhradní termín. Děkuji za pochopení. +OT

Děti z několika farností prožily společný výlet

V sobotu 14. 5. 2022 se po vynucené přestávce znovu konal oblíbený děkanátní výlet pro děti, co během školního roku chodí do náboženství. Cíl našeho putování byl tentokrát v nedalekých Pavlovicích, kde na místní faře už 15 let funguje Centrum pro rodinu Ráj. Hlavním tématem letošního ročníku byla radost z víry.

Děkujeme pořadatelům za promyšlený program, hostitelům na Ráji za vynikající občerstvení i možnost se vydovádět a všem účastníkům za krásné chvíle prožité ve společenství. Vrcholem celého programu byla slavnostní mše svatá, při které jsme svá srdce otevřeli Pánu Ježíši a přinesli mu k oltáři svoje díky a prosby napsané během cesty na pruhy plátna.

Společný den pro obětavé ministranty

Milí ministranti, dovolte mi vás srdečně pozvat na Děkanátní ministrantský den se svatým Zikmundem, který se uskuteční v sobotu 30. dubna v Přerově.

S sebou:
Ministrantský oděv, batůžek, šátek, svačinu, láhev s pitím, oblečení přiměřené počasí, 50 Kč zápisné.

Program:
9:00 – Mše svatá v kostele sv. Vavřince
10:00 – 12:00 Hry na stanovištích
12:00 – Anděl Páně – Velký sál SONUS
12:15 – Oběd
13:00 – Katecheze
13:30 – 14:30 Hry na stanovištích
15:00 – Vyhlášení výsledků a závěrečné požehnání
KONEC