Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešla paní Emílie Koplová (1928)

Po několika letech mimo Brodek
odešla vstříc svému Pánu

paní Emílie Koplová
roz. Nakládalová

Domov důchodců
Olomouc-Slavonín

Pohřeb se koná
v sobotu 10. 10. 2020 ve 14:00
v kostele sv. Jana Křtitele.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše, bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu v Brodku.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.