Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Křtem jsme byli přijati do Ježíšovy školy

Bratři a sestry,

u příležitosti svátku Křtu Páně (9.1.) jste všichni v kostele dostali za úkol popřemýšlet nad otázkou: Co jste se v životě naučili od Ježíše? 

Pokud byste mi chtěli napsat nebo říct svoje postřehy k tomuto tématu, budu vám naslouchat velmi pozorně. Z dosavadních odpovědí několika věřících žen a mých vlastních úvah nad životem v Ježíšově škole vychází následující obraz.

Od Ježíše se učíme pokoře; trpělivosti; radosti z dávání; ochotě odpustit i velké křivdy; důvěře v Boží pomoc a sílu modlitby; jistotě, že život smrtí nekončí a že s poctivostí nejdál dojdeš, protože co dnes zaséváš, to zítra sklidíš; svobodě Božího dítěte; prioritě duchovního zdraví a dobrého svědomí nad krátkodobými výhodami, které nabízí ďábel; radosti, která pochází z přijímání Boží lásky a milosti; poznání, že velká životní vítězství mívají často tvar kříže. 

Do dalšího ročníku učenlivého putování s Ježíšem uprostřed církve vám ze srdce žehná

otec Tomáš  

 

Synoda probíhá a jen tak nás neopustí

Po skončení doby vánoční se vracíme k synodálnímu procesu o společné cestě církve.

Toto téma vzbudilo loni na podzim nemalá očekávání, která pak trochu utlumil advent spolu s covidem a možná také nedostatkem odvahy kráčet neprošlapanými cestami. Ujišťuji vás, bratři a sestry, že synoda probíhá a jen tak nás neopustí.  Přihlášené členy synodálních skupinek vyzývám k zahájení díla podle pokynů v Kaštánku 5/2021. V případě potřeby vám s Tomášem Mackovíkem rádi poradíme. Všem ostatním farníkům slibuji, že po skončení práce ve skupinkách dostanete v postní době šanci nastoupit do synodálního vlaku jiným způsobem. 

+OT

Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám …

Posvěcenou křídu budou za týden v sobotu (8.1.) opět potřebovat malí i velcí koledníci, aby do našich domovů přinesli jménem Charity na začátku nového roku znamení Božího požehnání.


K + M + B + 2022


Stále platí výzva dobrovolníkům, aby se v co největší míře zapojili do koledování. Kontaktní telefonní čísla pro jednotlivé obce jsou následující:

Rokytnice: 608 082 455 Brodek: 776 000 424 
Citov: 777 768 738 Císařov: 606 373 218