Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Expedice 2022 : Co se skrývá za dveřmi kláštera?

VÝLET PRO MLADÉ OD 12 DO 18 LET

Milí mladí přátelé,

zveme vás na výlet a společné putování po olomouckých klášterech. Během sobotního odpoledne navštívíme dům, kde žije společenství sester Ježíšových a dva kláštery – klášter otců dominikánů a bratří kapucínů. Budete moci nahlédnout do klášterních prostor, do jejich kostelů, jídelen, zahrad a snad i do sklepa. Uvidíte rozdílné řeholní oděvy a spoustu dalšího. Chcete-li se řeholnic a řeholníků na něco zeptat, nachystejte si otázky a odvahu – budete mít příležitost.

V 17 hodin se připojíme k děkanátní pouti za obnovu rodin, za nová kněžská a řeholní povolání a zúčastníme se mše svaté s otcem biskupem. Bude-li alespoň 10 zájemců, podíváme se na nejvyšší věž v Olomouci. Výlet je určen především pro žáky II. stupně ZŠ a středoškoláky (12 – 18 let).

Pojedeme vlakem v sobotu 24. září 2022. Sraz v přerovské nádražní hale v 11:45 hodin. Odjezd z Přerova 12:03, z Rokytnice 12:11, z Brodku 12:14. Zpět můžeš jet s rodiči od katedrály nebo společně s mládeží vlakem v 19:33 z Olomouce. Návrat do Přerova v 19:54 hodin. Po Olomouci budeme cestovat tramvají nebo se přesunovat pěšky. Svačinu s sebou. Jízdenky si každý kupuje sám (vlak Přerov – Olomouc: plná cena 46 Kč tam + 46 Kč zpět, jízdenka MHD 18 Kč). Máš-li nárok na slevu, využij. Ke sdílení pozvánky mezi tvými kamarády můžeš použít následující obrázek, který je volně ke stažení.

Na výlet je třeba se předem přihlásit, a to do úterý 20. září (klidně i dřív :-)). Hlaste se na e-mail: marketamatl@centrum.cz. Při přihlášení uveď: Jméno a příjmení, kontakt na tebe (telefon), telefon na rodiče a zájem o výstup na věž: ANO – NE.

Za katechety děkanátu Přerov se na expedici s tebou těší

Markéta Matlochová a P. Tomáš Klíč

Odešel pan Václav Holčák (1943)

Po dlouhé nemoci
odešel vstříc svému Pánu

pan Václav Holčák 

Boženy Němcové 218,
Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v sobotu 6. 9. ve 14.00
v kostele sv. Jana Křtitele
v Brodku.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Kruh modlitby a milosti mezi naší farností a nemocným bratrem

V neděli 28. 8. jsme při mši svaté slyšeli hluboké svědectví víry našeho těžce nemocného bratra, Rosti Brhlíka z Brodku, který trpí akutní leukémií, zatímco očekává narození svého prvního dítěte. Pojďme se jako farní rodina spojit v pokorné modlitbě za Rosťovo zázračné uzdravení na přímluvu blahoslaveného Karla Acutise! +OT

Milý Carlo, pros s námi dobrého Boha za Rostíkovo uzdravení! Děkujeme ti a těšíme se na den tvé kanonizace. OAMDG 🙂

Bratři a sestry,

příležitost ke společné přímluvné modlitbě za Rosťu budeme mít v závěru každé sobotní adorace v brodeckém kostele počínaje 1. sobotou v září a také při poutní mši svaté v dubském kostele téhož dne (3. 9.) večer v 19:00 (viz ohlášky). Mimo první sobotu v měsíci následuje brodecká adorace po ranní mši svaté (8:10 – 8:40), zatímco o první sobotě jí předchází (7:00 – 7:30).

Úryvek z Rosťova dopisu:

Otče, … v první chvíli jsem bojoval s pocitem, že by mi tak bylo dopřáno až velké modlitební privilegium a že si přece tolik dalších lidí zaslouží a potřebuje modlitbu víc než já. Na druhou stranu je to taková milost, že ji nemohu odmítnout. Chtěl bych Vás i farnost tedy o takovou modlitbu poprosit a zároveň nabídnout možnost obětovat den v nemocnici zase na vaše úmysly, když mi nějaký svěříte přes moje rodiče – tak se celý kruh modlitby a milosti uzavře. Děkuji Vám moc a přeji požehnaný den.

SINAJ Klobucké chvály – Áronské požehnání
Děkanátní setkání mládeže – Brodek u Přerova 2020 (Rosťa stojí v horní řadě před pravým křídlem vchodových dveří do kostela)