Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešla paní Alžběta Lavrinčíková (1931)


Posilněna účastí na velikonoční 
oslavě Kristova zmrtvýchvstání
odešla vstříc svému Pánu 

paní Alžběta Lavrinčíková

 Citov 91

Pohřební obřad se koná
v kostele sv. Jiří v Citově
ve čtvrtek 2.5. ve 14:00.

 

Po mši svaté a modlitbách za záchranu její duše
bude tělo naší zesnulé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí!