Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Diplomatická iniciativa arcibiskupa Graubnera

Olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner zaslal dnes jménem českých a moravských biskupů list adresovaný moskevskému patriarchovi Kirillovi, ve kterém jej vyzývá, aby se okamžitě zasadil o ukončení válečného konfliktu.
 

„Současná invaze ruských vojsk na Ukrajinu a konflikt mezi Ruskou federací, Ukrajinou a Běloruskem je v přímém rozporu s naší vírou, která hlásá, že máme stejnou důstojnost, že jsme bratři a sestry a že jsme bližní,“ stojí v úvodu dopisu předsedy ČBK Jana Graubnera, ve kterém se obrací se na nejvyššího představitele ruské pravoslavné církve patriarchu Kirilla.

„Proto Vás naléhavě prosím a žádám, abyste využil svého vlivu a jako nejvyšší duchovní představitel v zemi se zasadil o okamžité ukončení válečného konfliktu, při němž je proléváno tolik krve…Násilí není argument a válku si nepřejeme,“ píše olomoucký arcibiskup.

V závěru uvádí, že katolická církev v České republice se společně s dalšími křesťany úpěnlivě modlí za mír na Ukrajině a pomáhá všem, kteří jsou tímto válečným konfliktem zasaženi.

Zdroj: cirkev.cz
Publikováno: 3. 3. 2022 11:15

Teď je čas pomáhat lidem prchajícím před válkou

JAKÉ VĚCI JSOU PŘEDEVŠÍM POTŘEBA?


Obec Rokytnice otevřela na úterý (1. 3.) a středu (2. 3.) sběrné místo v místní sokolovně. Podrobnosti ZDE.  


Obec Majetín a městys Brodek u Přerova nabízejí lidem možnost podílet se ve středu (2. 3.) a ve čtvrtek (3. 3.) na podobné sbírce ve spolupráci s Krizovým štábem Olomouckého kraje. Podrobnosti  pro Majetín ZDE. Podrobnosti pro Brodek ZDE.


Obec Citov shromažďuje materiální pomoc od pondělí 28.2. do pátku 4.3. v místní prodejně Jednoty. Podrobnosti ZDE.