Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Svět potřebuje Evropu, která si nezvykne na válku

„Bůh nás miluje takové, jací jsme“, řekl František ve čtvrtek 3. srpna při zahájení Světových dní mládeže. Milosrdenství je klíčovým poselstvím evangelizace. 

Ve svém projevu k portugalským státním a občanským představitelům Svatý otec opětovně vyzval, aby Evropská unie rozvíjela diplomacii, která by hasila konflikty počínaje tím na Ukrajině.

POSLECHNĚTE SI: Komentář k oběma aktuálním projevům papeže Františka z pera edičního ředitele vatikánského Dikasteria pro komunikaci (ZDE).

Zdroj: Rádio Vatikán

Sestřih ze zahájení Světových dní mládeže – Lisabon 3. 8. 2023

Odešel pan Jaroslav Goldman (1932)

V kruhu milující rodiny a pod mateřským pohledem Panny Marie odešel vstříc svému Pánu

pan Jaroslav Goldman
9. května 400, Brodek u Přerova

Pohřeb se koná
v sobotu 5. 8. v 11.00
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Atmosféru Světových dní mládeže se pokusíme prožít na dálku

VIDEO: Výzva papeže Františka k modlitbě za Setkání mládeže

Tři stateční mládežníci z naší farnosti se odhodlali vyjet do Lisabonu za papežem Františkem a stovkami tisíc vrstevníků na velký festival víry a radosti ze života. Těšíme se na jejich svědectví!

Pro žáky a studenty 14+ nebo mladé dospělé, kteří zůstali doma, nabízím možnost společného prožití závěrečného večera SDM (anglicky World Youth Day) alespoň na dálku.

Milí mladí přátelé,
v sobotu 5. 8. jste zváni na faru do Rokytnice. Nejprve spolu v 19 hodin povečeříme u ohně a něco si zahrajeme na zahradě. Ve 21 hodin se přesuneme do domu k živému televiznímu přenosu z Lisabonu, který budeme promítat na stěnu. Zakončení programu cca o půlnoci. Podle počasí bude možnost přespání do rána pod širákem v zahradě nebo pod střechou na faře. Neváhejte a přijďte si vychutnat jedinečnou atmosféru Světových dní mládeže. Vaši kamarádi – věřící i nevěřící – jsou vítáni. Kdo zůstane do rána, ať si s sebou vezme spacák a karimatku.  

Srdečně zve otec Tomáš

VIDEOPREZENTACE AKCE S ÚCTYHODNOU TRADICÍ

HYMNA SETKÁNÍ V LISABONU 2023 (originální videoklip)

Biskupové k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny

Čeští a moravští biskupové vydali na úvod svého plenárního zasedání na Velehradě společné prohlášení k aktuálnímu dění ve společnosti, které se týká rodiny, manželství a tzv. Istansbulské úmluvy. Text přinášíme níže spolu s fotografií z letošní pěší pouti do Majetína.

Cyrilometodějská pouť do Majetína – 5. 7. 2023 – foto K. Janková

TEXT BISKUPSKÉHO PROHLÁŠENÍ

S ohledem na aktuální veřejnou diskusi ohledně některých aspektů manželství a rodiny chceme připomenout, že k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která bývá stručně nazývána Istanbulská úmluva, jsme 13. května 2018 vydali pastýřský list, (1) a pak svůj názor podrobně odůvodnili v textu podepsaném zástupci různých křesťanských církví. (2)   

Náš názor se v tomto nemění. Máme za to, že úmluva je dokumentem, který není pro země jako Česká republika potřebný ani přínosný. Naopak. Degraduje vztah mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil a programově relativizuje hodnoty evropské kultury a jejich předávání dalším generacím. Vnímáme, že slouží plíživému pronikání ideologie genderu, kterou papež František opakovaně nazývá „jednou z nejnebezpečnějších ideologických kolonizací“ (3) , do společnosti.  

S obavami též sledujeme snahy legalizovat vztah osob stejného pohlaví jako „manželství“ a děkujeme zákonodárcům, kteří takovou úpravu odmítají. Manželství je založeno na věrném spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí, a jako takové se těší podpoře státu. Harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí. 

Kde bere naše společnost odvahu upřít budoucím dětem právo na to mít a znát svou matku a otce? Nejedná se o nový druh násilí páchaného na dětech? Souzníme s papežem Františkem, že oslabování rodiny, která je založena na nerozlučném spojení muže a ženy, a její právní dekonstrukce společnosti neprospívá a překáží lidem v jejich rozvoji. Neexistuje žádný důvod, který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a Božím záměrem s manželstvím a rodinou. (4)

Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

Oficiální zdroj této zprávy: www.cirkev.cz

———————————-

  (1) https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/spolecny-list-ceskych-a-moravskych-biskupu-ke-schvalovani-tzv-istanbulske-umluvy_10

 (2) https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/stanovisko-k-zameru-ratifikace-istanbulske-umluvy_11

 (3) např. František: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-03/papez-frantisek-pro-argentinsky-denik-snim-o-spravedlivejsi-ot.html; František: Maďarsko 28. dubna 2023, projev k občanským autoritám; https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/april/documents/20230428-ungheria-autorita.html

 (4)  srov. František: Amoris laetitia 52‒53, 251