Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Jeden manželský pár nás dělí od otevření kurzu

Dostala se mi do rukou zajímavá nabídka Děkanátního centra pro rodinu v Přerově. 🙂 Děkanátní centrum nabízí uspořádání manželských večerů přímo ve farnosti. Podmínkou je účast alespoň 3 manželských párů 👩‍❤️‍👨 Jedná se o celkem 7 večerů zaměřených na tato témata 🧑‍🏫

1. Vybudovat pevné základy, aneb náš společný čas. 2. Umění komunikace, naslouchání a sdílení pocitů. 3. Šest kroků k řešení konfliktů. 4. Síla odpuštění, přiznat si zranění, odpustit a začít znova. 5. Rodiče a rodiče partnera, jak vycházet s rodiči v dospělosti. 6. Manželská intimita. 7. Láska v akci, pět jazyků lásky v praxi.

Cena kurzu činí 2.380,- Kč za manželský pár. Součástí setkání je večeře 🍲 a prostor pro diskuzi v páru o tématech, na která ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Podrobnosti k večerům najdete v přílohách. Abychom mohli kurz u nás otevřít, potřebujeme ještě jeden manželský pár. Pokud tedy můžete a máte zájem, ozvěte se mi na email: mackoviktomas@gmail.com Pokud zájem nemáte nebo z jakéhokoliv důvodu nemůžete, zkuste tuto nabídku alespoň rozšířit ve svém okolí. Zapojit je možné nejen manželské páry z našich farností (Rokytnice, Brodek, Citov), ale i dalších obcí.

Tomáš Mackovík

KE STAŽENÍ: Podrobnosti o programu kurzu

Kdo dobře zpívá, modlí se dvojnásobnou silou

Milí mladí přátelé,

dnes se obracím na vás, kteří při bohoslužbách v našem kostele postrádáte rytmickou liturgickou hudbu. Při vší úctě ke kancionálové klasice i já si někdy moc rád z plných plic zpívám chvály jen tak s kytarou v ruce. Nástrojů a stylů vhodných k modlitbě máme na výběr hodně. Jak praví Písmo: Chvalte Boha v jeho svatyni… Chvalte ho hlaholením trub, chvalte ho harfou a citerou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunnými nástroji a flétnou, chvalte ho cimbály, co zvučně chřestí. Vše, co má dech, ať chválí Hospodina! (Žalm 150)

Pokud vás Pán obdaroval křesťanskou vírou a hudebními talenty, přemýšlejte, prosím, jak a s kým byste u nás své schopnosti mohli zapojit do Boží oslavy. Přitom ale zůstaňte pokorní a ptejte se zkušenějších, co je a co není pro určité příležitosti vhodné. Nebojte se. Nemusíte objevovat Ameriku. Už mnoho lidí šlo touto cestou před vámi. A pokud vůbec netušíte o čem mluvím, poslechněte si pár příkladů na videu z kapucínského kostela v Bratislavě.

Jo a jestli nerozumíte textům, učte se slovensky. 🙂

Žehná vám otec Tomáš.

DALŠÍ UKÁZKY: Hladam tvoju tvár…

Nik Ťa neodsúdil, žena + On vstal z mrtvych