Odešel pan Josef Klučák (1949)

Po přijetí svátosti pomazání nemocných a plnomocných odpustků pro hodinu smrti 
odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Klučák 
Císařov 86 

Poslední rozloučení
proběhne
v neděli 29.3.2020 
v 10:00

na hřbitově v Citově.

Pohřeb představuje výjimku ze zákazu vycházení a shromažďování na veřejnosti. Kdo se za nynějšího stavu věci rozhodne k účasti, musí počítat s povinnými bezpečnostními rozestupy v délce 2 metry s výjimkou členů jedné domácnosti. Děkujeme za pochopení.   

Po uložení rakve s tělem zesnulého do hrobu a modlitbách za spásu jeho duše bude v kostele sv. Jiří následovat mše svatá, které se může účastnit více lidí než jen nejbližší rodina. 

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Uchovávám si naději v muže a ženy tohoto lidstva

Včerejší relace Vatikánského rozhlasu přinesla cenné myšlenky Svatého otce ohledně předpokladů účinné modlitby, kterými jsou víra, vytrvalost a odvaha. Pro španělského novináře pak František popsal svoji naději, že nynější zdravotní krize bude pro lidstvo cenným poučením. V neposlední řadě si můžete vyslechnout svědectví o statečné práci kapucínských řeholníků pro nemocné v bolestné situaci umírání bez přítomnosti blízkého člověka. 

Už v neděli 22.3. oznámil Svatý otec následující dvě iniciativy:

  1. O slavnosti Zvěstování Páně (středa 25.3.) v pravé poledne mají křesťané všech vyznání kdekoli na světě prosit za ukončení pandemie recitací Ježíšovy modlitby Otčenáš. 
  2. V pátek 27.3. (18:00) jsme zváni k duchovní účasti na eucharistické adoraci vedené nástupcem sv. Petra a k přijetí mimořádného papežského požehnání Urbi et Orbi (Městu Římu a celému světu) prostřednictvím přímého přenosu na TV Noe.

Svatého nám otce, Bože,
v lásce chraň a zachovej!

Pohádka pro děti o zlém draku Koroňákovi

  • Milí rodiče a prarodiče, 

zásluhou paní ředitelky ZŠ Brodek k nám dnes dorazila velice hezká pohádka pro děti, které máte na několik měsíců nečekaně doma.

Přikládáme k ní také dopis odborníků o tom, jak s dětmi na téma epidemie koronaviru správně komunikovat.

Křesťanský rodič si nemůže nevšimnout, že obraz boje s drakem zná také z kostela (Citov). Nabízí se možnost doplnit světskou pohádku o zkušenosti statečného mučedníka jménem Jiří. Přeji vám radost ze společně stráveného času, vnitřní pokoj, moudrost a dostatek fantazie při vyprávění.

+OT

KE STAŽENÍ:

Pane, buď naší jistotou uprostřed bouře

Dobrý Ježíši, dnes u nás prožíváme něco velmi vzácného. Věřící ženy, muži a děti přicházejí jeden po druhém se zahalenou tváří mlčky do kostela, aby se ti ve třech obcích současně – večer i v noci – klaněli v tajemství tvé eucharistické Přítomnosti.

24 hodin pro Pána

Všichni máme za sebou velmi náročný týden plný zpráv o nebezpečném viru, který v krátké době zamořil půlku světa, pronikl i za hranice naší země a vynutil si v ní vyhlášení nouzového stavu. Spustili jsme poplach a na příkaz vlády radikálně omezili přímé kontakty s druhými lidmi. Od jihu k nám totiž přichází stín nemoci vedoucí v některých případech až k smrti. Školní děti se musí učit doma a nikdo z rodičů netuší, jak dlouho to potrvá. Většina obchodů je zavřená a nikdo z nás nesmí vycházet na ulici bez vážného důvodu a roušky na obličeji. Ještě že se mezi námi našli lidé, kteří je dokázali rychle ušít a nabídnout ostatním!

Kvůli ochraně zdraví se nesmíme sejít na veřejnosti ani v soukromí, abychom slavili tvá svatá tajemství – zdroj naší radosti a životní síly. Bohoslužba mimo vlastní rodinu se stala ze dne na den běžnému člověku nedostupnou. Svaté přijímání je omezeno na neděli. Nastalo veliké ticho. Jeden zbožný bratr z Rokytnice se s pláčem ptal: „Otče, jak dlouho to potrvá?“ Odpověděl jsem: „Jak bude Pán Bůh chtít.“ Jiní se ptají: „Otče, jak budeme slavit Velikonoce?“ Odpovídám: „Nemám zdání, ale něco mi říká, že už jsme je slavit začali.“

Dnešní večer modlitby nás, Pane, ujišťuje o tom, že nás vedeš a chceš, abychom ti plně důvěřovali. Odpusť nám naše brblání a přílišné obavy. Nauč nás vážit si kříže, který nám z lásky sesílá tvá prozřetelnost. V záři velikonoční svíce promlouváš k sluchu našeho srdce. Jakoby z hořícího keře rozléváš odvahu a pokoj, který svět bez víry nikdy nepozná. Děkujeme ti, Ježíši, že s námi zůstáváš teď a tady. Vracíme se do domácí karantény s radostí emauzských učedníků: „Ježíš žije … Jde před námi! Což nám nehořelo srdce, když k nám … mluvil a odhaloval smysl Písma?“

Tobě buď, Pane, sláva, čest a dobrořečení! Tvůj je náš život i životy našich blízkých. Ty se o nás postaráš. Amen.