Archiv rubriky: Naše farní rodina

Otec Mariusz na cestě do rodného Polska

Po pádu totality se tehdejší olomoucký arcibiskup, Mons. František Vaňák (+1992), vydal do polských seminářů prosit tamní kandidáty kněžství, aby se ti, kteří k tomu cítí od Boha povolání, vydali sloužit na Moravu. Tak se stalo, že také budoucí otec Mariusz Jacek Radaczyński (nar. 20.8.1968) dokončil studium teologie v Olomouci a dne 18.6.1994 přijal v naší katedrále jako pětadvacetiletý kněžské svěcení. O rok později – v červenci 1995 – přebírá tento mladý kněz po důstojném pánovi Lubomíru Gorčíkovi duchovní správu farnosti Rokytnice u Přerova a okolí, kde během jedenácti let odvedl velký kus práce.

Od roku 2006 až do této chvíle žil náš bývalý farář ve Ptení (děkanát Konice), odkud dojížděl do farnosti Stražisko a Stínava. Pracoval také jako tzv. kaplan pro mládež celého děkanátu.

Dá-li Pán, oslaví otec Mariusz letos v srpnu dvaapadesáté narozeniny již ve své mateřské diecézi Opole, kam se na druhou část aktivního kněžského života rozhodl vrátit. Nezbývá než mu popřát mnoho síly a Boží požehnání do další služby, ve které jistě zúročí zkušenosti na Moravě získané.

Společný táborák na farní zahradě v Rokytnici bude v neděli 19.7. příležitostí k přátelskému setkání s otcem Mariuszem, podobně jako tomu bývalo za jeho působení. Začátek v 17:00.

Protože není možné odhadnout množství lidí, kteří přijdou, prosíme ochotné hospodyňky, aby s sebou vzaly něco dobrého na stůl. Uzeniny k opékání budou i s příslušenstvím připraveny. Děti se mohou těšit nejen na opékání, ale také na hry s Petrem v zahradě. Od 19 hodin pak pro ně bude připraveno letní kino s pohádkou Korunní princ. Přípravná brigáda je plánována na sobotu 18.7. od 8:30. Předem děkujeme za vaši účast.

Cyklovýlet Velkomoravské památky v okolí Velehradu

Po vydařených ročnících do Mariánského údolí (2017),
Kelče (2018), na Hrad Bouzov
a do Litovelského Pomoraví (2019)
zveme mladé lidi od 12 let
na farní cyklovýlet 2020


Termín akce
od pondělí 6.7. do středy 8.7.

Délka trasy
140,7 km na kole
+ cca 12 km pěšky


Podrobnosti o programu

Trasa pondělí (6.7.) dopoledne
Brodek u Přerova – Troubecké jezero
– Chropyně – Kroměříž (26,8 km)

Nakládání spacáků od 8 hodin (Brodek), odjezd v 8:30.
Po příjezdu do města procházka centrem Kroměříže, návštěva Arcibiskupského gymnázia a Podzámecké zahrady, teplý oběd.

Trasa pondělí (6.7.) odpoledne
Kroměříž – Ranč Kostelany – Chata Bunč (vrcholová prémie)
– Velehrad kolem Bunčovského potoka (28,4 km)

Cestou k vrcholové prémii zastávka na ranči (prohlídka areálu + duchovní slovo), občerstvení na Bunči, ubytování na Velehradě, studená večeře, večerní chvály a hry.

Trasa úterý (7.7.) 
Velehrad – Staré Město a zpět (11,6 km pěšky)
Velehrad – Buchlovice – Modrá – Velehrad (17,2 km na kole)

Návštěva Památníku Velké Moravy ve Starém Městě,
pěší pouť na Velehrad po Růžencové cestě, teplý oběd, vyjížďka do Buchlovic – zámek, prohlídka Archeoskanzenu na Modré, mše svatá na Velehradě (18:00), po večeři promítání historického filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové slovanů (režie Petr Nikolaev).

Trasa středa (8.7.) 
Velehrad – Staré Město – Baťův plavební kanál – Napajedla – Kroměříž podél řeky Moravy – Chropyně – Jezero Pískáč v Zářičí – Lobodice – Tovačov (Hradecký rybník) – Věrovany – Brodek u Přerova (68,3 km)

Odjezd z Velehradu brzy ráno, modlitba u hrobu Aničky Zelíkové (Napajedla), studený oběd po cestě ze společných zásob, koupání v přírodních podmínkách (Pískáč), večerní návrat domů.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


Mapa celého výletu

Výškový profil najdete
ve spodní části pravého sloupce mapy.


Přihlašování a sdílené náklady

Zájemci o účast se hlásí formou sms
na mobilní číslo otce Tomáše

Minimální věk: 12 let

Dotovaná cena výletu
pro děti a studenty s průkazem: 500,- / 350,- Kč (*)
pro dospělé: 750,- / 525,- Kč (*)

Sdílené náklady zahrnují cenu ubytování (2x nocleh v podkroví velehradského infocentra – na karimatce ve spacáku), příspěvek na benzín pro převoz zavazadel, vstupné do Památníku Velké Moravy i do Archeoskanzenu na Modré, 3x polední jídlo (2x teplý a 1x studený oběd) a 2x večeře.  

Prosíme účastníky o pomoc se zajištěním snídaně z vlastních zásob. Velice děkujeme také řidičům za převoz našich zavazadel.

Akce probíhá za finanční podpory
Městysu Brodek u Přerova.

(*) Sleva 30% platí pro farníky z Brodku, Rokytnice, Citova
a pro vedoucí ze společenství Eden.

Před cestou pečlivě zkontrolujte stav svého jízdního kola.
V případě potřeby nabízíme možnost zapůjčit si horské kolo ve farnosti – vhodné pro chlapce i dívku o výšce 150 – 170 cm.
Kontakt 731 621 135.

Zbožný dík i prosba lidí očištěných útrapami

Drazí farníci, o dnešní slavnosti společně děkujeme Bohu za nezaslouženou ochranu před nákazou, která ochromila svět. Nemoc Covid 19 si během několika měsíců vyžádala neskutečné množství obětí různého druhu. Se zahanbením je třeba říct, že na vině byla často naše nepřipravenost. S něčím takovým prostě nikdo nepočítal. Nebrali jsme dostatečně vážně varovné hlasy osamělých proroků. Při pohledu na Boží dopuštění, které následovalo po prvních týdnech nebezpečného zlehčování situace, jsme všichni naléhavě voláni k probuzení z ospalosti.

  • Prosme z celého srdce, ať Duch Svatý zapálí lidstvo očištěné útrapami novou horlivostí v práci i v modlitbě, neboť na ní závisí spása duše i těla.
  • Prosme, aby nám Duch Svatý, který zkoumá všechno do hloubky (1Kor 2,10), pomohl pochopit, co je třeba změnit na našem přístupu k životu.
  • A do třetice prosme, aby Duch Svatý osvěcoval mysl všech nositelů autority, aby při podobných zkouškách příště méně improvizovali.

Pokud jde o církev, letošní pandemie prověřila opravdovost naší víry a postavila před nás řadu duchovních i organizačních otázek, které bychom neměli nechat bez odpovědi. Vícekrát se mi např. během karantény s povzdechem vybavilo Ježíšovo slovo: „Synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem mnohem prozíravější než děti světla“ (Lk 16,8). Jak jinak pochopit skutečnost, že se dokážeme léta scházet na bohoslužbách v jednom kostele, aniž bychom se mezi sebou znali, věděli, jak se jmenujeme nebo kde bydlíme. Když pak přijde na to, že bychom si měli v krizové situaci udělat radost velikonočním přáním, nevíme, kde hledat poštovní schránku nebo telefonní číslo. Jako Kristovy učedníci máme co dohánět a bylo by velkou chybou pouze obrátit list v kronice života a o zkušenostech z letošního jara víc nepřemýšlet. Při posledním jednání pastoračních rad jsme se proto dohodli, že vás pozveme ke konkrétní spolupráci na tomto přemýšlení. 

O co by se mělo jednat? Prosíme vás o zapojení do připravené ankety s názvem Já a moje farnost během korona krize. Informace získané z vašich odpovědí budeme mít na paměti při rozhodování o dalším směřování našeho duchovního společenství. Mohou tak významně posílit připravenost naší farnosti na jakékoli další mimořádné události. 

List s dvanácti otázkami je vám k dispozici pod kůrem i na farní mušli. Dotazník je zcela anonymní a obrací se na věřící muže a ženy od 7 do 100 let, kteří bydlí v naší farnosti nebo k nám často dojíždějí na bohoslužby. Předem děkujeme za pozornost, kterou této výzvě věnujete s tužkou v ruce. Zvláštní poděkování adresujeme farníkům, kteří do průzkumu nechají promluvit své děti, pomohou s vyplněním dotazníku seniorům a tvůrčím způsobem využijí položené otázky k duchovnímu rozhovoru v rodině. Při vyplňování dejte pozor na to, že anketní list určený pro muže a pro ženy je rozlišen červenou a modrou barvou tisku. Vyplněné dotazníky nám, prosím, přineste zpátky podle svých možností, nejpozději však v neděli 28.6.

otec Tomáš
a členové pastoračních rad

  • Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvář celé naší poraněné země. 
  • Sešli svého Ducha, Pane, a pomoz naší církvi pojmenovat její silná a slabá místa při zvládání mimořádných situací.
  • Sešli svého Ducha, Pane, a veď naše myšlenky, pastorační plány a společná rozhodnutí, abychom se jeden druhému stávali pevnější oporou, a tak svědčili o tvé lásce.
  • Sešli svého, Ducha, Pane, …

KE STAŽENÍ:
Já a moje farnost – anketní list pro muže
Já a moje farnost – anketní list pro ženy
Veliký Bože náš – děkovná modlitba arcibiskupa Jana

Cesta světla pro čas pandemie

Aktuální rozjímání nad velikonočními událostmi po Ježíšově zmrtvýchvstání najdete ZDE. Původní záměr nabídnout spolu s touto pobožností také mapu našeho okolí pro modlitbu v přírodě se bohužel v letošním roce nezdařil. Omlouvám se a děkuji za pochopení. 

+OT