Archiv rubriky: Naše farní rodina

Fatimská pobožnost se u nás v srpnu nekoná

Sestry a bratři,

z důvodu týdenní izolace faráře spojené s léčbou infekce covid-19 neproběhne zítra v brodeckém kostele obvyklá mariánská pobožnost. Zájemci o mši svatou mohou zamířit na 7.30 do Dubu (viz odkaz na pořad bohoslužeb).

Všechny tři bohoslužby v neděli 7. 8. by měly proběhnout jako obvykle. Zastupuje otec Gabriel Malich OP z olomouckého kláštera dominikánů. Průběh nemoci se zdá být zatím mírný, takže je naděje na můj návrat do práce od pátku 12. 8. Děkuji za pochopení. Prosím o vaši modlitbu za všechny kněze a za náš letní tábor v Bohuslavicích, který začne v pondělí (8. 8.).

otec Tomáš

Improvizovaná kaple na faře umožňuje našemu nemocnému knězi sloužit i nadále každý den mši svatou.

Každý otevřený kostel mi říká: Bůh má na mě čas

Milí přátelé,

osobní modlitba spojená s prohlídkou kostelů v Rokytnici, Brodku u Přerova a Citově je až na výjimky možná denně zhruba od 8 hodin do večera. Kromě toho bude u sv. Jakuba v Rokytnici od pátku 10. 6. instalována první část putovní výstavy o Boží přítomnosti ve mši svaté. Vystavené panely budou asi jednou za měsíc obměňovány, protože na celou výstavu není v našem kostele dost místa.

Zároveň se vám omlouváme, že v naší farnosti nebyl v letošním roce z organizačních důvodů připraven žádný speciální program k Noci kostelů. Pokud byste snad měli nějaké návrhy, co byste při této příležitosti uvítali příště, kontaktujte pana faráře nebo další členy pastoračních rad. Děkujeme.