Archiv rubriky: Doprovázíme zemřelé

Odešla paní Marie Sehnulová (1935)

Provázena láskou rodiny
a pracovníků Domova pro seniory
v Tovačově odešla
vstříc svému Pánu

paní Marie Sehnulová
roz. Petruchová

Citov 8

Pohřební obřad se koná
v kostele sv. Jiří v Citově
ve středu 10.6. ve 13:30.

Po mši svaté a modlitbách za záchranu její duše
bude tělo naší zesnulé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí!

Odešla paní Jarmila Poláková (1953)

Z pozemského domova
odešla vstříc svému Pánu

paní Jarmila Poláková
roz. Dočkalová

Brodek, Havlíčkova 503

Pohřební obřad se koná
v pátek 8. 5. 2020 ve 14:00
v kostele sv. Jiří v Citově.

 

Po mši svaté a modlitbách za záchranu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu v Citově.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.