Archiv pro rubriku: Církev v České republice

Dopis kněžím z Poslanecké sněmovny

Milí farníci,

níže přiložený dopis našeho bratra, pana Mariana Jurečky (KDU-ČSL), je třeba číst velmi pozorně. Osobně k němu dodávám dvě věci. Tou první je výzva k šíření jeho obsahu: „Kdo můžeš pochopit, pochop … a také pomoz pochopit dalším!“

Za druhé  je opravdu smutné, jak špatně umíme prezentovat na veřejnosti záslužnou práci církve. Před Vánocemi mě např. jedna vzdělaná uživatelka naší pečovatelské služby překvapila dotazem: „Copak Charita je církevní organizace?“

S díky Marianovi a jeho kolegům 
otec Tomáš


26.1.2019

Vážení otcové,
bratři v Kristu, 

výjimečně se na Vás dovoluji obrátit svým dopisem. S ohledem na poslední dny, kdy se v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o zdanění církevních restitucí rozvířila poměrně velká debata v médiích i široké veřejnosti, považuji za důležité na mnoho křivých obvinění reagovat. Snažil jsem se o to spolu se svými kolegy z opozice na půdě Poslanecké sněmovny, osobně v médiích či na sociálních sítích. 

Obracím se i na Vás s vysvětlením některých věcí, ale také s prosbou ať při znalosti všech souvislostí a argumentačních faulů případně dokážete ve svých farnostech některé věci dále vysvětlit a argumentovat. Pokud jde o samotné zdanění, s tímto návrhem přišli již sociální demokraté v roce 2013. Tehdy jsme tomuto záměru zabránili. Jednalo se o gentlemanskou dohodu mezi námi (KDU-ČSL) a Bohuslavem Sobotkou, že takový návrh neprojde, pokud naše koaliční vláda bude trvat. Pro ANO to tehdy nebylo téma. A. Babiš mluvil v tom duchu, že to neměli v programu, že to tedy neřeší a nechají to na naší dohodě. V loňském roce se situace podstatně změnila. 

Zdanění finančních náhrad za nevydaný majetek církvím a náboženským společnostem požadovali komunisté jako výměnu za podporu koaliční vlády ČSSD a hnutí ANO. Společně s opozicí jsme přemýšleli, zda obstrukcemi bránit ve sněmovně prosazení tohoto návrhu. Nicméně bychom stejně nakonec prosazení návrhu nezabránili a udělali bychom z toho ještě větší mediální téma, než je dnes. 

V diskuzích jsme racionálně na základě faktů vysvětlovali historické nabytí církevních majetků, způsob ocenění, vydávání atd. leč vše marně. Bohužel, pro mnoho představitelů současné vládní koalice to není o racionalitě, ale o marketingu a dokončení politického obchodu vůči komunistům. Smutně působí vysvětlení některých poslanců z řad hnutí ANO, kteří se zdaněním mimo jednací sál nesouhlasí. Někteří dokonce nehlasovali, protože se cíleně před hlasováním ze systému odhlásili a říkají, že spoléhají na Ústavní soud. 

Osobně také věřím, že Ústavní soud tento návrh odmítne, protože je v naprostém rozporu se samotným zákonem o majetkovém vyrovnání a v rozporu s restitučním zákonem, který jasně říká, že finanční náhrady v rámci restitučního vypořádaní za nevydaný majetek nejsou předmětem daně z příjmu! Stejně jako tato retroaktivita je v naprostém rozporu se smlouvami, které stát uzavřel s církvemi a náboženskými společnostmi, kde se jasně píše, že tyto smlouvy se uzavírají dle platného zákona v tehdejším znění!

Je smutné, že při projednávání na půdě sněmovny, ale i v médiích zaznělo mnoho nepravd a cílených útoků vůči církvím (především katolické) a zpochybnění prospěšnosti církve pro tento národ. Vojtech Filip, předseda KSČM přesně řekl: „Katolická církev nikdy nebyla národní církví České republiky, vždycky se postavila proti českému národu. Ať to bylo v době pobělohorské, při vyhnání Jana Ámose Komenského či za 1. i 2. větové války.“ 

Osobně jsem na tento výrok reagoval alespoň stručně takto: Svatí Cyril a Metoděj výrazně pozitivně ovlivnili náš národ, nejen hodnotami, kulturou, písmem, jazykem……, Johann Gregor Mendel – kněz, který položil základy genetiky….., Václav Prokop Diviš – kněz vynálezce bleskosvodu…, Josef Štemberka – kněz, který odmítl opustit farníky a byl spolu s nimi v Lidicích popraven…. A tisíce dalších kněží a řeholníků přineslo mnoho pozitivního tomuto národu, v oblasti duchovní, sociální, zdravotní, vědecké…. Zatímco tento bolševik, jehož strana umučila kněze Josefa Toufara, perzekuovala statisíce lidí v tomto státě, si dovoluje něco takového vypouštět z úst. 

S ohledem na aktuálnost tohoto tématu, kdy veřejnost o něm hodně diskutuje, se obracím na Vás. Vnímám jako důležité nemlčet, umět při diskuzi s lidmi vysvětlit některé věci, aby lidé vnímali, že se zde nejen popírá právní stát, ale cíleně útočí na církve, především na katolickou. Zpochybňuje se pozitivní přínos vás kněží a celého poslání církve na této zemi. Komunistický poslanec Kováčik dokonce ve sněmovně řekl, že církev nenaplňuje odkaz Ježíše Krista. 

​Je velice důležité, abychom uměli lidem připomínat a vysvětlovat na konkrétních příkladech přínos církve nejen v oblasti duchovní, ale i sociální, zdravotní, vzdělávací atd. Mám pocit, že toto úplně neumíme veřejnosti vysvětlit a veřejnost neví, že Charita České republiky: 
-poskytuje služby celkově 1,3 miliónu lidí v ČR 
-je druhý největší poskytovatel sociálních, zdravotních, terénních a konzultačních služeb po státu v ČR 
-provozuje 72 poraden sociálního poradenství 
-provozuje 373 služeb sociální péče pro více jak 27 500 uživatelů, z toho 48 domů pro seniory nebo 128 pečovatelských terénních služeb pro více jak 18 000 uživatelů pečovatelské služby 
-provozuje 77 hospiců pro více jak 3200 uživatelů 
-provozuje 381 služeb sociální prevence pro více než 45 000 uživatelů, z toho 27 nocleháren pro více jak 4 000 uživatelů nebo 52 sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
– celkově ošetřovatelé vykonali 1 456 871 evidovaných návštěv v rámci domácí zdravotní péče 
– azylové domy pro matky/otce s dětmi v tísni poskytují útočiště téměř 1200 rodinám 
– jen za rok 2017 charitní sestry doprovodily 1363 umírajících 
– charita například provozuje také 53 dobrovolnických center, 89 charitních šatníků a 11 skladů použitého nábytku, 13 klubů pro seniory a 9 projektů pro pomoc vězňům 
– v rámci charity za rok 2017 působilo 69 841 dobrovolníků, kteří dohromady věnovali 360 639 hodin svého času (41,2 let) 
– během tříkrálové sbírky tito dobrovolníci dokázali nasbírat pro potřebné 114 199 517 Kč 
– charitní pomoc z České republiky také pravidelně putuje do Iráku, Mongolska, Kambodži, Moldavska, Zambie, Ugandy, Gruzie Běloruska, Bolívie, Bulharska, Ekvádoru, Etiopie, na Filipíny, Haiti, do Indie, Jižního Súdánu, Jordánska, Konga, Kosova, Libanonu, Nepálu, Nigérie, Palestiny, Paraguaye, Peru, Rumunska, Sýrie, na Ukrajinu a do Zimbabwe 
  
Děkuji za čas, který jste tomuto dopisu věnovali. Považoval jsem za důležité v této situaci Vám poskytnout informace přímo z centra dění. Děkuji Vám za Vaši náročnou službu, přeji Vám mnoho sil a Božího požehnání. V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit. 

S pozdravem
Marian Jurečka

Výsledky a využití Tříkrálové sbírky

Letošní ročník tříkrálového koledování v našich obcích opět potěšil nejen pořadatele z Oblastní charity v Přerově. Dobrovolníci se zapečetěnou kasičkou vybrali od místních dárců následující částky na pomoc potřebným lidem. Děkujeme!

Rokytnice: 28.860,- Kč

Brodek včetně Lukové: 28.868,- Kč

Citov: 15.375,- Kč

Císařov: 12.080,- Kč

Kompletní výsledky Tříkrálové sbírky v ČR se postupně aktualizují ZDE.


Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.

Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které v regionu koledování zaštítily. Záměry, na které se v daném roce vybírá, si můžete prohlédnout ZDE.

Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

Chystá se cynický podvod na voličích

PROHLÁŠENÍ

České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR ke zdanění církevních restitucí

Tento týden si s velkou úctou připomínáme 70 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN. V Článku 17 se zde výslovně praví, že každý má právo vlastnit majetek a nikdo nesmí být svévolně svého majetku zbaven. Oba totalitní režimy, jak nacistický, tak komunistický, tento základní postulát flagrantně a brutálně porušovaly. Je proto nehorázné, že návrh na zdanění „církevních restitucí“ – částečného navrácení církevního majetku a částečného odškodnění, tedy návrh na změnu zákona, který se pokusil o napravení historických křivd, komunisté předložili. A je s podivem, že jejich návrh je vůbec Parlamentem České republiky projednáván.

Ti, kteří poukazují na protiústavnost tohoto návrhu, spoléhají na to, že Ústavní soud navrhovanou změnu zákona zruší, pokud by byl zákon přijat. Z právního hlediska je to velice pravděpodobné. Z úst mnoha politiků toto zaznívá a je s podivem, že to nejsou jen ti, kteří takovémuto postupu oponují. Spoléhat na to, že další bezpráví zastaví až Ústavní soud, je politicky cynické, nezodpovědné a z morálního hlediska nepřijatelné. Je to svým způsobem podvod na voličích, kterým se pak řekne, že byla snaha, ale nějak to nevyšlo.

Díky politickým diskusím nad otázkami, které souvisejí s navrácením majetku, původně ukradeného církvím a náboženským společnostem, se však rozpoutá další kolo veřejné nenávisti vůči institucím, které po léta bojují s hluboce zakotvenými předsudky a stereotypy.

Jak ukazuje několik nedávných průzkumů veřejného mínění, Evropa dnes čelí další silné vlně antisemitismu a protikřesťanských výpadů spolu s pronásledováním věřících občanů. Česká společnost se vždy vyznačovala kritickým myšlením a vůči mnoha předsudkům byla spíše zdrženlivá. Mělo by tomu tak být i nadále, nicméně diskuse o částečném navrácení církevního majetku a částečném odškodnění a jejich zdanění je ve vztahu k těmto našim historickým hodnotám v naprostém rozporu.

Vyzýváme proto všechny, kteří chtějí i nadále být slušnými spravedlivými lidmi, aby tento návrh razantně odmítli. 

V Praze dne 12. prosince 2018

 kardinál Dominik Duka OP
předseda České biskupské konference

Mgr. Daniel Ženatý
předseda Ekumenické rady církví v ČR

Petr Papoušek
předseda Federace židovských obcí v ČR

Zdroj: www.cirkev.cz