Archiv pro rubriku: Církev v České republice

Petice za záchranu domácí zdravotní péče

Po nikam nevedoucích jednáních a téměř roční stávkové pohotovosti zdravotních sester Charity ČR jsme se rozhodli konat a předkládáme občanům petici za záchranu domácí zdravotní péče. Chceme, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí i se svými rodinami. Aby dál využívali domácí péči placenou ze zdravotního pojištění. Nepřipusťme, aby naši blízcí strávili zbytek života za plentou v přeplněných nemocnicích.

Připojit se můžete i vy. Na každém hlasu záleží. Petiční archy spolu s pokyny, jak postupovat, najdete zde. Co nevidět bude vše k dispozici také v kostele. 

Tímto způsobem chceme přimět politiky, aby vyřešili vážné podfinancování domácí zdravotní péče, v níž dlouhodobě chybí minimálně třetina prostředků. Jde o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví), ale s obrovským celospolečenským dopadem.

Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou ovšem tyto peníze naprosto zásadní. Děkujeme.

Programová nabídka Noci kostelů

PÁTEK 24.5. – BRODEK U PŘEROVA – KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 17:30 – 18:30 Uvidí Bůh moji svíčku? aneb volná prohlídka plus možnost zapálení svíčky před oltářem jako symbol osobní prosby návštěvníků vůči Bohu; 18:30 Mše svatá s výkladem aneb jedinečná příležitost k hlubšímu porozumění posvátnému dění při katolické bohoslužbě, zpívá místní schóla; 19:30 – 20:30 Kostel očima historika aneb přednáška o dějinách kostela a některých detailech jeho výzdoby prokládaná hudebním doprovodem v podání žáků místní ZUŠ

PÁTEK 24.5. – ROKYTNICE – KOSTEL A FARA U SV. JAKUBA 19:00 Májová pobožnost k Panně Marii (kostel); 19:30 – 20:30 Pátrací soutěž v kostele aneb volná prohlídka plus zajímavé úkoly pro děti i dospělé; 20:15 – 21:15 Ochutnávka mešních vín (fara) plus drobné občerstvení, možnost využití farní herny (kulečník); 20:30 – 21:00 Seznámení s průběhem opravy fary (2017-2019) aneb prohlídka interiéru fary s průvodcem, výstava velkoformátových fotografií z rekonstrukce domu; 21:15 – 22:00 I moderní umění může mít něco do sebe (farní sál) aneb představení mozaikových obrazů Desatera, které není možné jen tak obejít plus diskuze o možnostech dalšího rozvoje fary jako místa setkávání a využití přilehlé zahrady

NEDĚLE 26.5. –  ROKYTNICE – KOSTEL SV. JAKUBA 18:00 Benefiční koncert Mariana Jurečky Dobrovolné vstupné i ostatní dary posluchačů koncertu pomohou dokončit rekonstrukci místní fary.

PÁTEK 24.5. –  KOKORY – KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18:00 – 19:00 Přednáška o historii a komentovaná prohlídka kostela; 20:30 – 21:00 Dětská scénka – Noemova archa; PŘEDMOSTÍ – KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALENY 20:30 – 21:15 Biblické tance; 21:15 – 22:00 Ztišení a zpěvy z Taizé;  PŘEROV – KOSTEL SV. VAVŘINCE 19:30 – 21:30 Prohlídka kostela v doprovodu místních řeholních sester; 21:30 – 22:00 Varhanní koncert – Martin Kordas

Více na webu nockostelu.cz