Archiv rubriky: Církev v České republice

Zkušenosti z totality

Poslední pozvánka v rámci letošního 30. výročí Sametové revoluce se týká nedělního promítání vzdělávacího filmu a následné besedy s vzácným hostem – panem Ing. Tomášem Hradílkem z Lipníka. Akce se koná dne 24.11. odpoledne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici od 16 hodin.

Účastníkům doporučujeme zaujmout místo v sále asi 15 minut předem a naladit se na program poslechem vybraných písní Karla Kryla, Jaroslava Hudky a Marty Kubišové. Klíčové slovo pro celé toto nevšední setkání zní „zkušenosti z totality“. Budeme je s naším hostem společně promýšlet, takže čím víc se nás do debaty zapojí, tím lépe pro všechny. Dotazy bude možné položit i písemně.

Předem děkujeme za Vaši účast!

Komentář ke 30. výročí Sametové revoluce

V neděli 17. listopadu, v den 30. výročí pádu komunistického režimu v naší vlasti, znějí v katolické liturgii slova Bible: Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Právě těmito slovy začínal pastýřský list kardinála Tomáška, který v druhé polovině osmdesátých let ohlašoval dílo desetiletí duchovní obnovy národa. Tenkrát jsme v Československu tušili, že se blíží nějaké společenské změny.  V Rusku probíhala Gorbačova perestrojka a my jsme očekávali něco podobného.  Nevěděli jsme, že změna nastane tak brzy a bude tak radikální. A teď mluvím za ty kruhy kulturního a náboženského disentu, v nichž jsem se tenkrát pohyboval: nechtěli jsme, aby šlo o pouhou perestrojku, mírnější verzi komunismu, nechtěli jsme, aby nastaly jen změny politických a ekonomických struktur. Toužili jsme po vpravdě svobodné a spravedlivé společnosti.

Věděli jsme však jedno: Svoboda a demokracie je náročný úkol, na který se musí společnost připravit. Z tohoto vědomí vzešla z našich řad iniciativa desetiletí duchovní obnovy národa. Byla to výzva: Vzpřimte se a zdvihněte hlavy! Zvednout hlavu neznamená jen vypnout prsa, nýbrž znamená to narovnat pokřivenou páteř.  První krok ke svobodě znamená zvednout hlavu, napřímit páteř.

Pokračování textu Komentář ke 30. výročí Sametové revoluce

Národní pouť 2019

Milí farníci,

pokud se chcete duchovně propojit s naší poutnickou výpravou do Říma, doporučujeme vám k modlitbě níže přiložený text Novény ke sv. Anežce.

Televize Noe bude vysílat z národní pouti v přímém přenosu všechny mše svaté, středeční generální audienci, zpravodajství a další moderované vstupy.

KE STAŽENÍ:
Novéna ke sv. Anežce  

30. výročí pádu komunistické totality

Milí bratři a sestry,
a všichni lidé dobré vůle,

když se slavil velký jubilejní rok 2000 žádal od nás tehdejší papež sv. Jan Pavel II., abychom intenzivně zapracovali na očištění společné historické paměti a vstoupili do třetího tisíciletí smířeni s Bohem i mezi sebou. Třicet let po sametové revoluci bohužel musím konstatovat, že ve vztahu celé naší společnosti k smutnému období let 1948 až 1989 k podobnému vyrovnání s minulostí dosud nedošlo. Ti, kdo berou vážně slovo Bible, vědí, že jedině pravda osvobozuje (Jan 8,31-42). Veřejné uznání temných stránek naší národní minulosti je nutným předpokladem opravdového smíření a nového začátku. Proto vás už nyní zveme na dvě místní události spojené s kulatým výročím konce komunistické éry.     

V neděli 17.11. odpoledne bude v kapli sv. Anny v Císařově představena galerie portrétů lidí – mužů i žen z různých stavů – kteří patří mezi oběti minulého režimu. Pojďme si je společně připomenout a přitom oslavit den díků za svobodu, které se těšíme. 

O týden později – v neděli 24.11. – se bude v sále obecního úřadu v Rokytnici konat veřejné promítání filmového dokumentu s názvem Nikomu jsem neublížil (výpověď spolupracovníků StB), po níž bude následovat beseda s velmi významným hostem – Ing. Tomášem Hradílkem (podrobnosti na plakátě Zkušenosti z totality).

+OT