Archiv pro rubriku: Církev v České republice

30. výročí pádu komunistické totality

Milí bratři a sestry,
a všichni lidé dobré vůle,

když se slavil velký jubilejní rok 2000 žádal od nás tehdejší papež sv. Jan Pavel II., abychom intenzivně zapracovali na očištění společné historické paměti a vstoupili do třetího tisíciletí smířeni s Bohem i mezi sebou. Třicet let po sametové revoluci bohužel musím konstatovat, že ve vztahu celé naší společnosti k smutnému období let 1948 až 1989 k podobnému vyrovnání s minulostí dosud nedošlo. Ti, kdo berou vážně slovo Bible, vědí, že jedině pravda osvobozuje (Jan 8,31-42). Veřejné uznání temných stránek naší národní minulosti je nutným předpokladem opravdového smíření a nového začátku. Proto vás už nyní zveme na dvě místní události spojené s kulatým výročím konce komunistické éry.     

V neděli 17.11. odpoledne bude v kapli sv. Anny v Císařově představena galerie portrétů lidí – mužů i žen z různých stavů – kteří patří mezi oběti minulého režimu. Pojďme si je společně připomenout a přitom oslavit den díků za svobodu, které se těšíme. 

O týden později – v neděli 24.11. – se bude v sále obecního úřadu v Rokytnici konat veřejné promítání filmového dokumentu s názvem Nikomu jsem neublížil (výpověď spolupracovníků StB), po níž bude následovat beseda s velmi významným hostem – Ing. Tomášem Hradílkem (podrobnosti na plakátě Zkušenosti z totality).

+OT

Pozvánka na práci do lesa s výkladem

Chcete být u založení nového lesa? Rádi byste přiložili ruku k dílu a zanechali něco pro budoucí generace? Pak s námi pojďte zalesnit Hostýnské Vrchy!

Pořadatel:
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc

Termín:
sobota 12.10.2019

CO NÁS ČEKÁ? Našim úkolem bude vysadit mladé sazenice stromků podle pokynů našich lesnických kolegů, kteří popíší princip správné výsadby a vysvětlí, proč je důležité nevysazovat stromky tam, kde nepatří. Každý si může vysadit libovolný počet stromků různých druhů dle svého výběru. Pro děti máme připraveny malé odměny.

CO SI VZÍT S SEBOU? Výsadba bude probíhat na pasece, proto si prosím s sebou vezměte pohodlné oblečení, pevnou obuv, případně pracovní rukavice. Nářadí bude zajištěno.

KDE ZAPARKOVAT? Parkovat budete moci na označeném místě v blízkosti akce.

PARTNEREM AKCE JE SPOLEČNOST RIDEX, která si pro účastníky připravila interaktivní program na téma pěstování a ochrany lesa.

Těšíme se na Vás
LESU ZDAR!

Odkaz na událost (facebook)