Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešel pan Zdeněk Zrnka (1955)

V důsledku těžké nemoci odešel vstříc svému Pánu

pan Josef Zrnka
Tylova 325, Brodek u Přerova

 

Pohřeb se koná
v sobotu 1. 7. v 11.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno na městský hřbitov do Přerova, kde bude obřad zakončen uložením rakve do rodinné hrobky.

Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Přerovské zvony jsou na cestě do kostela

Přibližně před dvěma lety jsme se v naší farnosti zapojili do sbírky na Přerovské zvony smíření, které mají budoucím generacím připomínat oběti poválečného masakru na Švédských šancích a zvát obyvatele města k modlitbě.

V neděli 18. 6. večer (18:30) se u sv. Vavřince koná mše svatá obětovaná za dobrodince, které bude předcházet slavnostní koncert (16:00) na uvítání nových zvonů. Zvony ulité v německém Pasově budou v děkanském kostele vystaveny k prohlídce asi rok. Na své místo budou zavěšeny až po nezbytné opravě zvonové stolice.