Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Procházka světem víry (1) Matka Tereza

Milí chlapci a děvčata, 
slíbili jsme vám zábavnou formu náboženského vzdělávání pro dobu, kdy se kvůli pandemii nemůžete normálně sejít na faře ani ve škole.

Na tomto místě vám až do odvolání budeme každý týden v sobotu přinášet nové úkoly a soutěže rozdělené podle věkových skupin. Děkujeme rodičům, kteří vám na stránky ukázali cestu a  mladším dětem pomáhají přečíst, pochopit a zpracovat nabídnuté materiály. V případě dotazů a nejasností se na nás obraťte emailem.

Taky vás moc prosíme o modlitbu v rodinách nejen za ukončení pandemie a – pokud jste zdraví – nebojte se přijít během týdne aspoň na chvíli do kostela. Nezapomínejte ani na ostatní dobré skutky, kterými se podílíte na šíření radosti mezi lidmi. Svatá Matka Tereza říkávala: „To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.“ 

Všechny ostatní čtenáře farní mušle zveme, aby se k nám připojili a užili si netušené možnosti on-line procházek světem víry. 

S přáním pokoje

otec Tomáš a katechetka Markéta
klic.tomas@ado.cz
matlochova.marketa@ado.cz

Pokračování textu Procházka světem víry (1) Matka Tereza

Katecheze v době covidu

Vážení rodiče, milé děti,

v návaznosti na uzavření základních škol přechází také náboženství (včetně Alfy) pro zbytek měsíce října na distanční formu výuky. Připravujeme pro vás úkoly, které na rozdíl od ostatních školních předmětů nebudou považovány za povinné, nýbrž dobrovolné. Tak se ukáže, koho křesťanská výchova skutečně baví a zajímá. Podrobnosti se objeví na zvláštní stránce farní mušle do konce tohoto týdne. Přejeme vám všem dobré zdraví, hodně sil a vnitřního pokoje. 

otec Tomáš, farář,
a katechetka Markéta

Odešla paní Ludmila Rygalová (1927)

Po dlouhé životní pouti
odešla vstříc svému Pánu

paní Ludmila Rygalová
roz. Mrázková

Domov Na zámečku
Rokytnice

Pohřeb se koná
v sobotu 17. 10. 2020 ve 14:00
v kostele sv. Jakuba.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše, bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.