Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešla paní Františka Špundová (1919)

Ve vysokém věku 99 let a zaopatřena svátostmi
odešla vstříc svému Pánu

paní Františka Špundová

Domov na Zámečku v Rokytnici

Rozloučení se koná v úzkém rodinném kruhu
v pátek 22.6.2018 
v obřadní síni městského hřbitova v Přerově.

Zádušní mše svatá bude sloužena
v kostele v Rokytnici v neděli 24.6. v 7:30. 

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Premiérová Noc kostelů se vydařila

Naše farní rodina se letos poprvé připojila k akci Noc kostelů, která se uskutečnila v pátek 25. května. Hlavní program se odehrával v Rokytnici, zatímco v Brodku a Citově byly farní kostely veřejnosti alespoň zpřístupněny. Ve svátečně vyzdobeném kostele sv. Jakuba Staršího se sešlo asi 120 návštěvníků všech generací, věřících i těch, kdo se s křesťanstvím setkávají jen okrajově, nebo vůbec. Součástí akce byla komentovaná mše svatá doprovázená zpěvem místní dětské scholy, která byla díky výkladu pozorně sledována i tou „nevěřící“ částí účastníků. V komentované prohlídce kostela byli pak přítomní seznámeni s bohatou historií kostela, která se píše už více než 700 let, váže se na historii obce a zaznamenala těžká období válek a dalších nepřízní osudu i léta odstraňování následků a budování kostela až do dnešní krásné podoby. Součástí prohlídky bylo seznámení s vnitřní výbavou kostela, kde je řada cenných obrazů, soch a dalších uměleckých předmětů, z nichž nejcennější je kamenný gotický reliéf sv. Jakuba Staršího z r. 1495. V kostele dnes najdeme kopii původního reliéfu, protože originál (značně poškozený nepříznivými povětrnostními podmínkami) byl po roce 2000 přemístěn do Arcidiecézního muzea v Olomouci.

K prohloubení svátečního pocitu přispěl i koncert žáků ZUŠ Přerov z Rokytnice a okolí. Během večera byl dán účastníkům prostor k zapálení svíčky před oltářem na podporu vlastního úmyslu (prosba, poděkování, odpuštění) a modlitby, nebo jen tichého zamyšlení v této výjimečné atmosféře. První Noc kostelů v Rokytnici proběhla úspěšně, setkala se se zájmem občanů, takže organizátoři už dnes přemýšlejí nad přípravou té další v příštím roce.

Karla Obrtelová

Celé vydání Kaštánku – Červen 2018

Odešla paní Marie Novotná (1926)

Ve vysokém věku nedožitých 92 let
odešla vstříc svému Pánu

paní Marie Novotná

Brodek u Přerova, Třebízského 164

Pohřební obřad se koná
v pondělí 4.6.2018 ve 14:30 hodin
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova.

Po mši svaté a modlitbách za záchranu její duše
bude tělo naší zemřelé sestry převezeno na kremaci. 

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.