Blíží se slavnostní průvody Božího Těla

Ten večer, kdy byl zrazen, vzal Ježíš chléb a rozdal učedníkům … sám sebe.

Každoročně v červnu se věřící katolíci radují z Ježíšovy skutečné přítomnosti v jejich kostele – ukryté v nepatrné svátosti, která má podobu proměněného chleba a vína. Historie slavnosti Těla a Krve Páně, lidově zvané Boží Tělo, sahá až k eucharistickým zázrakům ze středověké Itálie. Od té doby vynalezla zbožnost katolických národů mnoho krásných projevů úcty k tajemství Eucharistie. Spolu s pozvánkou na průvody v naší farnosti (viz očekávané události) vám zde nabízíme tematický videoklip z prostředí latinské Ameriky.