Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Vytoužené světlo

S příchodem listopadu se rychle zkracuje doba, kdy přes den svítí slunce. Blíží se zima, přibývá tmy. Do tmy vstáváme, za tmy usínáme. Brzy se budeme za tmy vracet i z práce a ze školy. Běh přírody nás tak připravuje na dobu, kdy budeme za tmy chodit do kostela a nad křehkým světlem adventního věnce prožívat naději – naději na nový příchod Boží lásky do našeho světa. Tma v přírodě i v životě lidí je zvláštním stavem nouze. Vzniká všude tam, kam se světlo nedostane. To znamená, že tma vlastně není nic jiného než zakoušeným nedostatkem. Sama o sobě je toužebným voláním po světle… po životě… po nových barvách… po Bohu. Protiklad světla a tmy v sobě nese silné duchovní poselství, kterému mohou rozumět lidé všech národů. Ne všichni ale zároveň vědí, kde najít ono vytoužené světlo pro svůj život. Pán Ježíš nám v evangeliu napovídá takto: „Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života“ (Jan 8,12) … „Dokud jsem na světě, jsem světlo světa“ (Jan 9,5). Tento příslib se stal inspirací pro tvůrce misijní placky, kterou věřící z naší farnosti dostali v kostelích na závěr letošního měsíce října. V zářivě bílém poli obklopeném barevnými paprsky stojí anglicky psaný citát od C. S. Lewise, který by se dal přeložit takto: „Věřím v Krista, jako věřím ve slunce: ne proto, že ho mohu vidět, ale proto, že (v jeho světle) vidím všechno ostatní.“ Až tedy potkáte člověka s touto misijní plackou na šatech nebo na batohu, můžete s ním dát řeč o víře v Ježíše, ke které se hlásí a díky níž dostal jeho život novou barevnost a krásu.

Pokračování textu Vytoužené světlo

Odešly paní Marta Jehlářová (1939) a paní Mária Vašicová (1935)

V čase dušičkových svátků
odešly vstříc svému Pánu

paní Marta Jehlářová
Rokytnice 187
a
paní Mária Vašicová
Domov na Zámečku

Pohřební obřady se konají v pátek 8. 11. 2019 ve 14:00
a v sobotu 9. 11. 2019 v 15:00 v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za záchranu jejich duše
bude tělo našich zemřelých sester převezeno ke zpopelnění. 

Věčné odpočinutí dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.

30. výročí pádu komunistické totality

Milí bratři a sestry,
a všichni lidé dobré vůle,

když se slavil velký jubilejní rok 2000 žádal od nás tehdejší papež sv. Jan Pavel II., abychom intenzivně zapracovali na očištění společné historické paměti a vstoupili do třetího tisíciletí smířeni s Bohem i mezi sebou. Třicet let po sametové revoluci bohužel musím konstatovat, že ve vztahu celé naší společnosti k smutnému období let 1948 až 1989 k podobnému vyrovnání s minulostí dosud nedošlo. Ti, kdo berou vážně slovo Bible, vědí, že jedině pravda osvobozuje (Jan 8,31-42). Veřejné uznání temných stránek naší národní minulosti je nutným předpokladem opravdového smíření a nového začátku. Proto vás už nyní zveme na dvě místní události spojené s kulatým výročím konce komunistické éry.     

V neděli 17.11. odpoledne bude v kapli sv. Anny v Císařově představena galerie portrétů lidí – mužů i žen z různých stavů – kteří patří mezi oběti minulého režimu. Pojďme si je společně připomenout a přitom oslavit den díků za svobodu, které se těšíme. 

O týden později – v neděli 24.11. – se bude v sále obecního úřadu v Rokytnici konat veřejné promítání filmového dokumentu s názvem Nikomu jsem neublížil (výpověď spolupracovníků StB), po níž bude následovat beseda s velmi významným hostem – Ing. Tomášem Hradílkem (podrobnosti na plakátě Zkušenosti z totality).

+OT