Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Chystá se nová diskriminace dětí

Dnes ráno odeslal otec Tomáš na základě výzvy Aliance pro rodinu následující email předsedovi vlády. Kdo sdílíte stejný názor, napište mu také. Zn. slušně, věcně a stručně. Úřední adresa příjemce: premier@vlada.cz


Vážený pane premiére,
jako občan ČR vyjadřuji své hluboké znepokojení a zásadní nesouhlas s pokusy zavést v naší zemi homosexuální manželství. Jde o naprostou nezodpovědnost vůči budoucí generaci.  
 

Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=4nN0KR3_f2k    

Děkuji za možnost svobodně hájit důležitost ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy. Jen oni totiž mohou být pro dítě skutečně a naplno rodiči.
 
S přáním úspěšného startu do nového pracovního týdne
Tomáš Klíč 

Národní pouť do Říma

Biskupové České republiky
a kněží z farností přerovského děkanátu
vás zvou na společnou

POUŤ DO ŘÍMA

Národní pouť 2019 se koná u příležitosti 30. výročí kanonizace
sv. Anežky České a následného pádu totalitního režimu v Československu. Čeká nás bohatý duchovní i poznávací program, který vyvrcholí slavnostní mší svatou s našimi biskupy ve svatopetrské bazilice (úterý 12.11.) a setkáním s papežem Františkem při generální audienci (středa 13.11.). K putování po Římě za doprovodu otce Tomáše v roli průvodce můžete využít následující nabídku cestovní kanceláře Miklas Tour.

Odjezd autobusem z Přerova:
neděle 10.11. ve 13 hodin

Návrat domů:
v sobotu 16.11. po poledni

Cena: 7.500,- Kč
doprava klimatizovaným autobusem
+ 4x nocleh v hotelu se snídaní
+ některé poplatky

Doporučené kapesné: 60-80 EUR
viz výše nabídka cestovní kanceláře

Přihlašování:
Přihlašovat se můžete ve farní prodejně v Přerově (pondělí až pátek 9-12 a 14-17). Potřebné údaje: Jméno, rodné číslo, číslo pasu nebo OP, telefon, adresa a 50% záloha ve výši 3.750,- Kč.   

Z kázání sv. Jana Pavla II. při kanonizaci sv. Anežky České (12.11.1989):

„Buďte jeden k druhému pohostinní bez reptání“ (1Pt 4,9). Tato slova Písma se pro svatou Anežku stala normou, která inspirovala každý její krok konaný v plné důvěře vůči tahům Boží prozřetelnosti a s vědomím, že všechno pomíjí, ale Pravda zůstává na věky! Toto je poučení, které nová světice daruje svým příkladem vám, drazí krajané z českých zemí, ale také církvi v její univerzalitě. Lidské dějiny jsou v neustálém pohybu, časy se mění z generace na generaci a díky novým vědeckým objevům. Na obzoru lidstva, které je stále na cestě, se objevují nové technologie i nové těžkosti, ale za všemi proměnlivými událostmi zůstává trvale platná pravda Kristova, která osvěcuje a zachraňuje. Všechno, co se odehrává na zemi, je chtěno, nebo dovoleno od Nejvyššího, aby lidé cítili nostalgickou žízeň po Pravdě, k ní směřovali, ji hledali a ji nacházeli!      

Národní pouť do Říma 2019 – oficiální plakát

Trička pro účastníky Pochodu pro život

Milí přátelé,
na naší adrese si můžete objednat letošní trička „Jsme kreativní. Jsme pro život“. Pokud uvažujete přijet letos na Národní pochod pro život a rodinu a ještě jste se nepřihlásili, zaregistrujte se co nejdříve přes tentýž web, aby bylo možné zajistit dostatek míst ve vlacích a autobusech a další nezbytné přípravy. Děkujeme.

Hnutí pro život ČR

Přihlašování na tábor končí po 80 dnech

Letní tábor v Bohuslavicích bude v srpnu inspirovaný kouzelným světem Narnie. Základní kapacita volných míst pro děti (49) byla 100% naplněna nečekaně rychle dne 27.3.2019. 

Omlouváme se všem, kdo jste vlnu zájmu o Eden podcenili. Budeme rádi, pokud nám to sdělíte, abychom měli správnou představu o počtu zájemců kvůli plánování dalších ročníků.

 

Děkujeme za pochopení.
Váš Eden

tabor.eden@gmail.com