Odešla paní Leona Látalová (1978)

Po boji s těžkou nemocí 
odešla vstříc svému Pánu

paní Leona Látalová,
roz. Martincová

Nábřeží E. Beneše 2,
Přerov

Pohřeb se koná
v sobotu 6. 7. v 15.00
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.