Blahopřejeme trojici novokřtěnců

Milí přátelé, žijte z víry až do konce svých dnů na této zemi, spoléhejte se na osobní vztah s Ježíšem a držte se jeho Církve.