Odešla paní Marie Nesvadbová (1962)

V naději na život věčný
odešla vstříc svému Pánu

paní Marie Nesvadbová
roz. Čepeláková

Citov 94

Pohřeb se koná
v sobotu 22. 6. ve 13.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

  

Po mši svaté za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!